För dig som vill ha koll på förpackningar
och räkna utsädesmängder har vi här
gjort en lathund för att underlätta.