Intresset för understödjande- och mellangrödor har vuxit de senaste åren och nu finns det återigen stödpengar att ta del av. Främst har intresset väckts hos ekologiska lantbrukare som saknar kemiska hjälpmedel vid ogräsbekämpning.

I broschyren finns en presentation på olika arter av understödjande gröda dvs bottengröda, fånggröda, täckgröda, gröngödslingsgröda, avbrottsgröda och dess olika användningsområden.

Mycket läsnöje!