Vall

Ängssvingel

Ängssvingel är näst efter timotej vårt vanligaste vallgräs. Det är ett vinterhärdigt och uthålligt bladgräs med tidig utveckling på försommaren. Tack vare sin goda återväxtförmåga och ringa känslighet för tramp är ängsvingel en viktig komponent i vallfröblandningar och passar både till ensilage, hö och bete. Ängssvingel passar bra i treskördesystem, till exempel i samordning med lusern och vitklöver. Ängssvingeln är lättetablerad och fungerar bäst på fastmarksjordar med god vattenförsörjning. Arten mognar normalt under mitten till slutet av juli och är ganska drösningsbenägen. Ängssvingeln kan ge tillfredsställande förskörd under 2-3 år. Rörsvingel och rörsvingelhybrid är frodvuxna bladgräs med långa lite sträva blad. Det är ett härdigt gräs med hög avkastning, god vinterhärdighet, utmärkt återväxtförmåga och god torktålighet. Gräset etablerar sig långsamt men har mycket god återväxtförmåga från 2:a vallåret. Rörsvingel passar bäst i ett intensivt skördesystem till ensilage och bör skördas minst 3 ggr/år för att hålla näringsvärdet uppe. Det är också mycket viktigt att man håller rätt skördetidpunkt för ensilagets bibehållna smaklighet och kvalitet. I officiella resultat redovisas grödorna rörsvingel, rörsvingelhybrid och ängssvingel tillsammans i tabellen benämnd ängssvingel.       Sorter 

 

Lifara

Sort med hög och jämn avkastning och med god återväxtförmåga. I officiella resultat redovisas grödorna rörsvingelhybrid och ängssvingel tillsammans i tabellen benämnd Ängssvingel.

Lipoche

Sort som utmärker sig för sin höga totala ts-skörd i hela det provade försöksområdet. Styrkan hos Lipoche ligger i dess goda uthållighet och goda återväxtskördar. I officiella resultat redovisas grödorna rörsvingelhybrid och ängssvingel tillsammans i tabellen benämnd Ängssvingel.

Preval

Utmärker sig för stor total avkastning. Särskilt första vallåret. Sorten har mycket god återväxtförmåga. I officiella resultat redovisas grödorna rörsvingelhybrid och ängssvingel tillsammans i tabellen benämnd Ängssvingel.

 

Norild

Sort med ursprung från Norge, särskilt lämplig för Svealand och Norrland. I officiella resultat redovisas grödorna rörsvingelhybrid och ängssvingel tillsammans i tabellen benämnd Ängssvingel.

 

Pardus

En ängssvingel som kombinerar mycket hög skördepotential med stark sjukdomsresistens och god uthållighet. Särskilt stabila skördar mellan åren och även återväxterna kännetecknar sorten tillsammans med god resistens mot bladfläcksjukdomar så som t ex rost.
 

 

 

Näringsanalys ängssvingel 2015

Sort
Ts-
halt
%
Rå-
protein
g/kg ts
Smb.
rp.g/
kg ts
Smält-
barhet
VOS
Energi
MJ/
kg ts
NDF
g/
kg ts
iNDF
g/
kg ts
AAT
SW Minto
21,8 118,7 80,2 86,6 11,0 510,5 134,5 75,8
Lipoche
-0,9 +3,2 +3,0 +0,9 +0,1 -22,1 -4,4 +0,6
Pardus
-1,2 +0,7 +0,6 +0,2 +/-0 -15,2 +0,1 -0,1

Källa:
Officiella försök kvalitet 2015. Värden utförda i skörd 1. Mätare SW Minto.

Avkastning ängssvingel Ts-skörd 2011-2015 område A-G

Vallår Sort Totalt
kg/ha
Rel.tal Delskördar
        Skörd 1 Skörd 2 Skörd 3
Vall 1 SW Minto
 11 305
 100  5 034
2 850
3 659
  Lifara
 10 419
 92  93  102  102
  Lipoche  11 974
 106  103  106  107
  Preval
 10 332
 91  92  102  91
  Pardus
 11 343
 100  97  103  99
  Norild  11 335
 100  97  110  95
             
Vall 2 SW Minto
 12 027
 100  6 546
 2 649
 2 847
  Lifara  12 687
 105  104  107  107
  Lipoche  12 458
 104  103  100  109
  Preval  13 007
 108  106  107  115
  Pardus  12 407
 103  99  108  108
  Norild  10 082
 84  79  98  83

Källa:
Officiella försök 2011-2015 område A-G. Rel.tal i jämförelse med mätare SW Minto = 100.

 

Odlingsegenskaper

Sort Bestånd vår,
vall 1 % 1-100
Bestånd vår,
vall 2 % 1-100
Beg.axgång,
dagar fr. 1/5
SW Minto 89 90 29
Lifara 90 87 27
Lipoche 90 89 28
Preval 88 91 27
Pardus 89 87 27
Norild 89 84 28

Källa:
Beståndsutveckling ängssvingel, officiella försök 2006-2015. Område A-G. Bestånd 1-100.
100 = fullt bestånd rel.tal jämfört med mätare SW Minto.
 

Artbeskrivning


Ängssvingel
Etableringshastighet
Snabb
Rotsystem Medel
Konkurrensförmåga i bestånd Stor
Återväxtförmåga Rel. god
Torkresistens Rel. torkkänslig
Sjukdomsresistens Tolerant
Härdighet God
Slitstyrka God
       Läs hela vårt OptiVall-koncept här!  

 

<< Tillbaka