Vall

Ängssvingel

Ängssvingel är näst efter timotej vårt vanligaste vallgräs. Det är ett vinterhärdigt och uthålligt bladgräs med tidig utveckling på försommaren. Tack vare sin goda återväxtförmåga och ringa känslighet för tramp är ängsvingel en viktig komponent i vallfröblandningar och passar både till ensilage, hö och bete. Ängssvingel passar bra i treskördesystem, till exempel i samordning med lusern och vitklöver. Ängssvingeln är lättetablerad och fungerar bäst på fastmarksjordar med god vattenförsörjning. Arten mognar normalt under mitten till slutet av juli och är ganska drösningsbenägen. Ängssvingeln kan ge tillfredsställande förskörd under 2-3 år. Rörsvingel och rörsvingelhybrid är frodvuxna bladgräs med långa lite sträva blad. Det är ett härdigt gräs med hög avkastning, god vinterhärdighet, utmärkt återväxtförmåga och god torktålighet. Gräset etablerar sig långsamt men har mycket god återväxtförmåga från 2:a vallåret. Rörsvingel passar bäst i ett intensivt skördesystem till ensilage och bör skördas minst 3 ggr/år för att hålla näringsvärdet uppe. Det är också mycket viktigt att man håller rätt skördetidpunkt för ensilagets bibehållna smaklighet och kvalitet. I officiella resultat redovisas grödorna rörsvingel, rörsvingelhybrid och ängssvingel tillsammans i tabellen benämnd ängssvingel.

 

 

       Sorter 

 

 

LIPOCHE

  • Hög total Ts-skörd
  • God uthållighet
  • Hög återväxt

Sort som utmärker sig för sin höga totala ts-skörd i hela det provade försöksområdet. Styrkan hos Lipoche ligger i dess goda uthållighet och goda återväxtskördar. I officiella resultat redovisas grödorna rörsvingelhybrid och ängssvingel tillsammans i tabellen benämnd Ängssvingel.

 

Preval - NYhet 2018!

  • Stor total avkastning
  • Utmärkande 2:a vallåret
  • God återväxtförmåga

Utmärker sig för stor total avkastning. Särskilt första vallåret. Sorten har mycket god återväxtförmåga. I officiella resultat redovisas grödorna rörsvingelhybrid och ängssvingel tillsammans i tabellen benämnd Ängssvingel.

 

Norild

  • God vinterhärdighet
  • För Svealand & Norrland
  • Norskt utsprung
Sort med ursprung från Norge, särskilt lämplig för Svealand och Norrland. I officiella resultat redovisas grödorna rörsvingelhybrid och ängssvingel tillsammans i tabellen benämnd Ängssvingel.
 

 

 

Näringsanalys ängssvingel 2015-2016

Sort Ts-
halt
%
Rå-
protein
g/kg ts
Smb.
rp.g/
kg ts
Smält-
barhet
VOS
Energi
MJ/
kg ts
NDF
g/
kg ts
iNDF
g/
kg ts


AAT


PVB
SW Minto 22,7 134,6 95,1 87,2 11,0 487 61,3 75,9 4,1
Lipoche -0,6 +1,3 +1,2 +0,6 +0,1 -13 -3,1 +0,5 +0,6
Praniza Nyhet 2018! +0,8 -1,7 -1,6 -1,3 -0,1 -5 +5,3 -0,9 -0,2
Preval - - - - - - - - -

Källa: Officiella försök kvalitet 2015-2016. Värden utförda i skörd 1. Mätare SW Minto.
 
 
Avkastning ängssvingel Ts-skörd 2011-2015 område A-G

Vallår Sort Totalt
kg/ha
Rel.tal Delskördar
        Skörd 1 Skörd 2 Skörd 3
Vall 1 SW Minto 10 443 100 4 480 2 713 3 448
  Lipoche 11 030 106 102 106 106
Nyhet 2018! Praniza 11 342 109 112 105 104
  Preval 9 412 90 92 100 89
             
Vall 2 SW Minto 12 261 100 6 655 2 666 2 969
  Lipoche 12 677 103 102 101 109
Nyhet 2018! Praniza 12 974 106 105 102 112
  Preval 13 030 106 104 107 112

Källa: Officiella försök 2011-2016 område A-G. Rel.tal i jämförelse med mätare SW Minto = 100.
 

 

 

 

 

 Odlingsegenskaper

Sort Bestånd vår,
vall 1 % 1-100
Bestånd vår,
vall 2 % 1-100
Beg.axgång,
dagar fr. 1/5
SW Minto 89 90 28
Lipoche 90 89 27
Praniza Nyhet! 92 92 26
Preval 90 90 26

Källa: Beståndsutveckling ängssvingel, officiella försök 2007-2016. Område A-G. Bestånd 1-100.
100 = fullt bestånd rel.tal jämfört med mätare SW Minto. 

 

Artbeskrivning

  Ängssvingel
Etableringshastighet Snabb
Rotsystem Medel
Konkurrensförmåga i bestånd Stor
Återväxtförmåga Rel. god
Torkresistens Rel. torkkänslig
Sjukdomsresistens Tolerant
Härdighet God
Slitstyrka God

 
Läs hela vårt OptiVall-koncept här!
  

<< Tillbaka