vall

Timotej

 

Timotej är ett tuvbildande gräs med egenskaper som uthållighet, stråstyrka, vinterhärdighet och smaklighet. Detta gör timotej till vårt viktigaste och mest odlade slåttergräs, som lämpar sig väl för hö och ensilage. Timotej trivs på mull- och fastmarksjordar där den vattenhållande förmågan är god. Väldränerade mulljordar passar också. Det är grunda rotsystemet bildrar till att arten klarar översvämningar relativt bra, men är däremot känslig för vår och försommartorka. Timotej går i ax senast av vallgräsen och passar liksom rödklöver bäst i tvåskördesystem, där första skörden är stor. Timotej är känslig för upprepade avhuggningar. Timotej ger tillfredsställande fröskörd under 3år, men även äldre odlingar kan ge en acceptabel fröskörd. Andra fröskördeåret ger oftast bäst skörd. Strängläggs timotej ska det göras med en hög stubb för att underlätta luftning. Direkttröskning kan också göras om grödan är jämn och ogräsfri.

 

       Sorter 

 

Lischka

 • Utmärkt uthållighet
 • God återväxtförmåga
 • Utmärkande för 3:e skörden

Sort med mycket god uthållighet jämnt fördelat på alla delskördar. Passar bra i ett treskördesystem genom sin goda återväxt.

Lidar

 • Medeltidig
 • God uthållighet
 • Mycket torktolerant

Härdig timotej, väl anpassad för odling i norra Sverige. Uthållig och produktiv med en god avkastning under samtliga år och delskördar i provning.

 

Rhonia

 • Något senare mognad
 • Mycket god näringsprofil (fiber & smältbarhet)
 • Hög konkurrenskraft och god skördestabilitet

En ny timotej år 2016 med hög halt av smältbart råprotein, sen mognad med god vinterhärdighet och hög konkurrenskraft. Perfekt i samodling med ängs- och rörsvingel. God återväxt och hög avkastning speciellt i första skörden under 1:a vallåret.

Vega

 • För Norrland
 • Härdig och uthållig
 • Extremt god vinterhärdighet

Sort som passar särskilt väl för Norrland på grund av extremt god vinterhärdighet.

 
 

 

Avkastning timotej 2011-2016 område A-G

 

Vallår Sort Total
kg/ha
Rel.
tal
Område A-G
        Skörd 1 Skörd 2 Skörd 3
Vall 1 SW Switch 11 526 100 5 664 3 044 2 835
  SW Grindstad 11 806 102 101 105 101
  Lischka 11 175 97 102 88 96
  Rhonia 11 037 96 96 92 102
             
Vall 2 SW Switch 13 342 100 7 570 3 421 2 297
  SW Grindstad 13 383 100 100 103 99
  Lischka 13 573 94 97 85 98
  Rhonia 12 968 97 99 89 103

Källa: Officiella försök 2011-2016 . Rel.tal jämfört med mätare i fetstil SW Switch=100.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avkastning timotej 2012-2016 område Norrland

Vallår Sort Total
kg/ha
Rel.
tal
Område A-G
        Skörd 1 Skörd 2 Skörd 3
Vall 1 SW Grindstad 9 093 100 4 785 4 015 1 650
  Lidar 9 073 100 97 103 -
  Rhonia 8 762 96 102 90 95
             
Vall 2 SW Grindstad 9 276 100 4 986 4 066 1 393
  SW Lidar 8 883 96 99 92 100
  Rhonia 8 802 95 101 89 97
             
Vall 3 SW Grindstad 8 405 100 4 621 3 816 1 200
  SW Lidar 8 044 96 98 91 91
  Rhonia 7 965 95 101 85 102
 
Källa: Officiella försök 2012-2016. Område H-I. Totalskörd samt baljväxtskörd i kg/ha. Rel.tal jämfört med mätare i fetstil SW Grindstad = 100.

 

 

 

Näringsanalys timotej 2015-2016

 
Sort Ts-
halt
%
Rå-
protein
g/kg ts
Smb.
rp.g/
kg ts
Smält-
barhet
VOS
Energi
MJ/
kg ts
NDF
g/
kg ts
iNDF
g/
kg ts
AAT
SW Switch 23,9 112,7 74,6 80,6 10,5 577 91,5 71,9
SW Grindstad +0,5 -2,2 -2,2 -0,1 +/-0 -7 +0,2 +/-0
Rhonia -1 -1,1 -0,9 +0,7 +/-0 -10 -2,7 +0,5
Lischka +0,8 -4,6 -4,3 -0,9 -0,1 +17 +4,3 -0,5
Källa: Officiella försök timotej kvalitet 2015-2016. Näringsanalyserna är utförda i skörd 1.
Mätare SW Vicky område A-G
 
 

Artbeskrivning

  TIMOTEJ
Etableringshastighet Långsam
Rotsystem Grunt
Konkurrensförmåga i bestånd Medel
Återväxtförmåga Något svag
Torkresistens Något svag
Sjukdomsresistens Tolerant
Härdighet Mycket god
Slitstyrka Dålig

 

 

Odlingsegenskaper

2006-2015 Bestånd vår,
Vall 1, 1-100
Bestånd vår,
Vall 2, 1-100
Beg. axgång
dagar från 1/5
SW Switch 94 94 32
SW Grindstad 93 95 32
Rhonia 94 95 34
Lischka 93 95 33
Källa: Officiella försök 2007-2016. Område A-G. Bestånd 1-100, 100 = fullt bestånd jämfört med mätare SW Switch.       

 

 

Läs hela vårt OptiVall-koncept här!   

 

<< Tillbaka