vall

Timotej


Timotej är ett tuvbildande gräs med egenskaper som uthållighet, stråstyrka, vinterhärdighet och smaklighet. Detta gör timotej till vårt viktigaste och mest odlade slåttergräs, som lämpar sig väl för hö och ensilage. Timotej trivs på mull- och fastmarksjordar där den vattenhållande förmågan är god. Väldränerade mulljordar passar också. Det är grunda rotsystemet bildrar till att arten klarar översvämningar relativt bra, men är däremot känslig för vår och försommartorka. Timotej går i ax senast av vallgräsen och passar liksom rödklöver bäst i tvåskördesystem, där första skörden är stor. Timotej är känslig för upprepade avhuggningar. Timotej ger tillfredsställande fröskörd under 3år, men även äldre odlingar kan ge en acceptabel fröskörd. Andra fröskördeåret ger oftast bäst skörd. Strängläggs timotej ska det göras med en hög stubb för att underlätta luftning. Direkttröskning kan också göras om grödan är jämn och ogräsfri.

 

       Sorter Lischka

Sort med mycket god uthållighet jämnt fördelat på alla delskördar. Passar bra i ett treskördesystem genom sin goda återväxt.

Comer

Sort med belgiskt ursprung. Ungefär liktidig med Lischka i första skörd. Sorten är lämplig för odling i både Götaland och Svealand. Har visat bäst produktionsegenskaper i Svealand.

Lidar

Härdig timotej, väl anpassad för odling i norra Sverige. Uthållig och produktiv med en god avkastning under samtliga år och delskördar i provning.

Rhonia

En ny timotej år 2016 med hög halt av smältbart råprotein, sen mognad med god vinterhärdighet och hög konkurrenskraft. Perfekt i samodling med ängs- och rörsvingel. God återväxt och hög avkastning speciellt i första skörden under 1:a vallåret.

Vega

Sort som passar särskilt väl för Norrland på grund av extremt god vinterhärdighet.

 

 

Avkastning timotej 2011-2016 område A-G

Vallår Sort Total
kg/ha
Rel.
tal
Område A-G
        Skörd 1 Skörd 2 Skörd 3
Vall 1 SW Switch 11 526 100 5 664 3 044 2 835
  SW Grindstad 11 806 102 101 105 101
  Lischka 11 175 97 102 88 96
  Rhonia 11 037 96 96 92 102
             
Vall 2 SW Switch 13 342 100 7 570 3 421 2 297
  SW Grindstad 13 383 100 100 103 99
  Lischka 13 573 94 97 85 98
  Rhonia 12 968 97 99 89 103

Källa:
Officiella försök 2011-2016 . Rel.tal jämfört med mätare i fetstil SW Switch=100.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avkastning timotej 2011-2015 område Norrland

Vallår Sort Total
kg/ha
Rel.
tal
Område A-G
        Skörd 1 Skörd 2
Vall 1 SW Grindstad
8 781 100 4 565 4 261
  Lidar
8 755 100 88 114
  Rhonia
8 764 100 106 93
           
Vall 2 SW Grindstad
9 289 100 5 121 4 129
  SW Lidar
8 880 96 97 94
  Rhonia
8 854 95 99 92
           
Vall 3 SW Grindstad
8 026 100 4 567 3 493
  SW Lidar
7 740 96 98 92
  Rhonia
7 871 98 102 92
 
Källa:
Officiella försök 2011-2015. Område H-I. Totalskörd samt baljväxtskörd i kg/ha. Rel.tal jämfört med mätare i fetstil SW Grindstad = 100.

Näringsanalys timotej 2015-2016


Sort
Ts-
halt
%
Rå-
protein
g/kg ts
Smb.
rp.g/
kg ts
Smält-
barhet
VOS
Energi
MJ/
kg ts
NDF
g/
kg ts
iNDF
g/
kg ts
AAT
SW Switch
23,9 112,7 74,6 80,6 10,5 577,2 137,7 71,9
SW Grindstad
+0,5 -2,2 -2,2 -0,1 +/-0 -6,7 -0,3 +/-0
Rhonia
-1 -1,1 -0,9 +0,7 +/-0 -10,5 -4,7 +0,5
Lischka
+0,8 -4,6 -4,3 -0,9 -0,1 +16,9 +2,8 -0,5
Källa: Officiella försök timotej kvalitet 2015-2016. Näringsanalyserna är utförda i skörd 1.
Mätare SW Vicky område A-G

Artbeskrivning


TIMOTEJ
Etableringshastighet
Långsam
Rotsystem Grunt
Konkurrensförmåga i bestånd Medel
Återväxtförmåga Något svag
Torkresistens Något svag
Sjukdomsresistens Tolerant
Härdighet Mycket god
Slitstyrka Dålig

 

 

Odlingsegenskaper

2006-2015
Bestånd vår,
Vall 1, 1-100
Bestånd vår,
Vall 2, 1-100
Beg. axgång
dagar från 1/5
SW Switch
93 89
33
SW Grindstad
92 89
32
Rhonia
93
89
34
Comer
90
88
36
Lischka 92 90 34
Källa: Officiella försök 2006-2015. Område A-G. Bestånd 1-100, 100 = fullt bestånd jämfört med mätare SW Switch.       

 Läs hela vårt OptiVall-koncept här!   


<< Tillbaka