vårvete

quarna

kvarnvete med Kvalitetsfokus

- Kvarnvete
- Utmärkt kärnkvalitet
- Extremt hög proteinhalt


Vårvete med utmärkt kärnkvalitet och extremt hög proteinhalt. Quarna har mycket god stråstyrka och mognar tidigt. Med sina goda odlingsegenskaper så som bl a falltal och unik kärnkvalitet är Quarna en kvalitetshöjare i olika mjölblandningar och en säker sort för växtodlaren och kvarnen. Odlingstips! Försök och praktisk odling har visat att Quarna ger högre skörd vid högre utsädesmängd. I försök har ända upp till 850 grobara kärnor per m2 varit positivt. En vårvetesort för södra och mellersta Sverige.

Avkastning

Behandlat

AA-B BD+E D-FFSkåneSverige
2016
Quarna5810 (87)6010 (88) 5240 (80)6220 (81)7200 (82)6760 (87)6140 (84)
SW Diskett6700 (100)6820 (100) 6530 (100)7660 (100)8780 (100)7780 (100)7320 (100)
Triso6410 (96)6430 (94) 6250 (96)7190 (94)8130 (93)7450 (96)6890 (94)
WPB Oryx7600 (113)7630 (112) 7150 (109)8260 (108)9370 (107)8910 (115)8010 (109)
WPB Skye7420 (111)7590 (111) 7130 (109)8100 (106)9070 (103)8680 (112)7900 (108)
2015
Quarna7240 (85)7760 (88)8500 (93)7280 (87)7770 (89)7530 (89)8350 (86)7760 (88)
SW Diskett8550 (100)8810 (100)9180 (100)8360 (100)8740 (100)8420 (100)9660 (100)8770 (100)
Triso8120 (95)8350 (95)8660 (94)8010 (96)8710 (100)8640 (103)9310 (96)8560 (98)
WPB Oryx9020 (105)9330 (106)9760 (106)9130 (109)9560 (109)9280 (110)10010 (104)9460 (108)
WPB Skye9480 (111)9450 (107)9360 (102)9020 (108)9410 (108)9090 (108)10600 (110)9420 (107)

Obehandlat

AA-B BD+E D-FFSkåneSverige
2016
Quarna5470 (88)5470 (88) 5210 (91)5920 (87)6630 (84)6180 (85)5740 (87)
SW Diskett6220 (100)6200 (100) 5730 (100)6820 (100)7920 (100)7310 (100)6570 (100)
Triso5610 (90)5560 (90) 4730 (83)5960 (87)7200 (91)6470 (89)5800 (88)
WPB Oryx6980 (112)6880 (111) 5920 (103)7100 (104)8290 (105)7860 (108)7020 (107)
WPB Skye7040 (113)7220 (116) 6220 (109)7280 (107)8330 (105)8140 (111)7250 (110)
2015
Quarna6670 (86)6860 (90)7150 (97)6880 (90)7160 (93)7030 (95)7540 (87)7040 (92)
SW Diskett7790 (100)7630 (100)7400 (100)7620 (100)7700 (100)7420 (100)8690 (100)7670 (100)
Triso5790 (74)6070 (80)6500 (88)5540 (73)6580 (85)7220 (97)6920 (80)6350 (83)
WPB Oryx7520 (97)7870 (103)8420 (114)7860 (103)8280 (108)8250 (111)8550 (98)8110 (106)
WPB Skye9140 (117)8690 (114)8030 (109)7840 (103)8240 (107)8190 (110)9900 (114)8430 (110)
Källa: Officiella försök. www.slu.se/faltforsok, rel.tal jämfört med mätare. Mätare i fetstil.


Kärnavkastning årsvis


Område A-B
 
Område D-F
Sort 2012
2013
2014
2015
2016
   2012
2013
2014
2015
2016
SW Diskett, kg/ha 8170 8160 8400 8800 6820   7050 8320 6400 8390 7660
WPB Oryx  - 104
114
106
112
   - 107
107
110
108
WPB Skye  -  107  110  107  111    -  101  108  108  106
Quarna  83  84  87  88  88    88  86  83  88  81
Triso  102  97  96  95  94    106  97  97  100  94
 
Källa: Officiella försök, årsvis jämförelse, behandlat 2012-2016.
Rel. tal jämfört med mätaren SW Diskett = 100.
           
Odlingsegenskaper

2012-2016
            SW Diskett
       Quarna
Tusenkornvikt, g
40,7 +2,2
Rymdvikt, g/l
810 +/-0
Stråstyrka, 100-0
95 -1
Strålängd, cm
89 -5
Falltal, sek
337 -4
Mognad, dagar
123 -3
Protein, % av ts
12,7 +2,5
Stärkelse, % av ts
67,9 -2,5
Ergosterol, mg/kg
12 +1
Källa: Officiella försök 2012-2016, behandlat, stråbrytning: 100-0,0=bäst.
Stråstyrka: 100=fullt upprätt bestånd, 0= helt nedliggande bestånd.
Rel.tal jämfört med mätare  = SW Diskett.
 
Mjöldagg, % 11 13
Gulrost, % 8 5
Bladfläcksjuka, % 19 20
Svartpricksjuka, %
10 10

Källa:
Officiella försök 2012-2016. Obehandlade försök
.

 


    EKO-avkastning

Obehandlat

D-FSverige
2016
Quarna Eko3660 (83)3660 (83)
Rohan Eko4800 (109)4800 (109)
SW Dacke Eko3870 (88)3870 (88)
SW Diskett Eko4410 (100)4410 (100)
SW Miramis Eko4740 (107)4740 (107)
WPB Oryx Eko4550 (103)4550 (103)
WPB Skye Eko4270 (97)4270 (97)
2015
Quarna Eko4010 (103)4010 (103)
Rohan Eko
SW Dacke Eko3900 (100)3900 (100)
SW Diskett Eko4700 (121)4700 (121)
SW Miramis Eko
WPB Oryx Eko
WPB Skye Eko
Källa: Officiella försök. www.slu.se/faltforsok, rel.tal jämfört med mätare. Mätare i fetstil.

EKO-odlingsegenskaper

2012-2016
      SW Diskett
       Quarna
Tusenkornvikt, g
39,2 -1,6
Rymdvikt, g/l
791 +/-0
Stråstyrka, 100-0
95 +/-0
Strålängd, cm
78 -6
Protein, % av ts
10,6 +2,1
Stärkelse, % av ts
70,8 -2,0
Ergosterol, mg/kg
11 +2
Källa: Officiella försök Eko 2012-2016, stråbrytning: 100-0
=bäst. Stråstyrka: 100=fullt upprätt bestånd, 0= helt nedligg-
ande bestånd. Rel.tal jämfört med mätare  = SW Diskett.
 

EKO-kärnavkastning årsvis

D-F 2012 2013 2014 2015 2016
SW Diskett, kg ha 3550 3190 4060 4700 4410
Quarna 81 91 81 85 83

Källa: Officiella försök Eko 2012-2016, rel.tal jämfört med SW Diskett Eko = 100Läs mer om våra sorter i Utsädesguide 2017!

<< Tillbaka