lin

taurus

höga och jämna resultat varje år

- Övertygande hög råfetthalt
- Säkra odlingsegenskaper
- Höga och jämna resultat varje år

Taurus är en linsort med höga och jämna resultat varje år. Sorten är medelsen med hög fröskörd och god stjälkstyrka. Mätarsort 2011.

Råfettskörd 2011-2015 obehandlat

  D+E D-F F Sverige
Taurus, kg ha 3550 3190 4060 4700
Libra
-
102
-
-
Källa: Officiella resultat 2011-2015, obehandladt. Rel.tal jämfört med mätare Taurus = 100. D-G = Sverige

 
Odlingsegenskaper

2011-2015
                   Taurus           Libra
Råfett, % av ts
46,6 +2,4
Stjälklängd, cm
62 -2
Stjälkstyrka, %
90 +3
Mognad, dagar
129 +1
Källa: Officiella försök 2011-2015. Jämfört med mätare Taurus = 100. 

Råfettskörd årsvis

Område: D-F 2011 2013 2014 2015
Taurus, kg ha 1210 1090 830 1090
Libra 111 112 116 112
Källa: Officiella försök 2011-2015. Jämfört med mätare Taurus = 100. 


Allmänt om linodling

Lin har en av de lägsta odlingskostnaderna och är samtidigt en av de bästa förfrukterna före sådd av både höst- och vårvete. Merskörden kan uppgå till 2 000 kg/ha med lin som förfrukt jämfört med stråsäd. Lin gynnas i de flesta fall av en tidig sådd. Lämplig utsädesmängd är 750-800 frön/m2, vilket brukar motsvara en etablering av 650 plantor. Lämplig utsädesmängd är 55-60 kg/ha.

Viktiga kom-i-håg vid linodling: 
Kontrollera vid uppkomst stora linjordloppan, särskilt vid varmt och torrt väder.
Bekämpning görs med någon pyretroid. I linodling finns möjlighet att bekämpa både kvickrot och flyghavre.

Frömognaden markeras av att frökapseln är brun och att fröerna skramlar i kapseln. Fröets vattenhalt är då ca 30%. Den ibland sena mognaden kan komplicera skördetröskningen, men vänta inte med skörden för länge. (Det är tillåtet att använda Round Up eller Avans i växande lin).

Bladdödning bör inte påbörjas förrän fröerna i kapseln är ljust bruna. Speciellt viktigt vid utsädesodling, eftersom det kan påverka grobarheten.

Läs mer om våra sorter i Utsädesguide 2017!

<< Tillbaka