Understödjande - / Mellangröda

Rödklöver

Snabbt kraftigt växtsätt med djupt rotsystem.

Snabbt kraftigt växtsätt med djupt rotsystem. Kan insåningsåret ge problem med skörd av huvudgröda. Pålroten angrips lätt av rotröta vilket påverkar härdigheten främst vid vallår 2-3. Rödklöver som ettårig mellangröda leder sällan till problem med rotröta, risken uppstår vid ökad vallålder. Dock skall tilläggas att där klöver odlas sker en infektion som bidrar med mer smitta i jorden.

 

Läs mer om utsäde i vår Utsädesguide 2017!

<< Tillbaka