Understödjande - / Mellangröda

Käringtand

Flerårig, kraftigt rotsystem & djupgående pålrot

Långsam etablering och därigenom mycket skonsam mot insåningsgrödan. Rek. pH, ca 6-7,5. Tolererar torka bra via ett djupt rotsystem. För god uppkomst bör sådjupet ligga mellan 0,5-1 cm. Flerårig baljväxt med mycket kraftigt rotsystem och djupgående pålrot. Anses hålla parasittrycket lågt i djuren. Bör ympas med bakteriekultur för att säkerställa etableringen. Rekommenderad utsädesmängd: 3-5 kg/ha.

 

Läs mer om utsäde i vår Utsädesguide 2017!

<< Tillbaka