Karl-Oskar tipsar

Tips 1

Inför höstsådden 2017 kan vi med stolthet erbjuda KWS Livado. Det är en ny generation hybridråg med hög avkastning en förbättrad sjukdomsprofil. Falltalet är högt och pollenplustekniken ökar pollenproduktionen vilket ger ett bättre skydd mot mjöldryga. KWS Livado kommer finns som dels som konvetionell betad vara men även som konvetionell obetad för de ekologiska odlarna.

Tips 2

Inför höstrapssådden kan vi erbjuda ett brett mycket starkt sortiment med övertygande stabila sorter samt några mycket intressant nyheter. DK Explicit fortsätter att prestera starkt både i försök och i praktiken och blir den självklara huvudsorten inför sådden 2017.  Läs mer om samtliga sorter under fliken sortinformation.

Tips 3

Det finns en stor sortvariation hur olika höstvetesorter bygger sin avkastning. Genom en större förståelse för hur sorten som du odlar uppträder kan man t.ex. dra odlingstekniska slutsatser. Det ger även en god inblick varför sorterna agerar som de gör under vissa år och förhållanden. Läs mer om detta i Veteguide 2017.

Tips 4

KWS Irina skördar stora internationella framgångar och under svenska förhållanden presterar den en avkastning i det absoluta toppskiktet.
Kombinationen av en mycket god sjukdomsprofil (mlo- och nematodresistent ras 1-2) och en låg tendens till strå- och axbrytning gör KWS Irina till ett mycket odlingssäkert maltkorn.

Tips 5

OptiVall - Ett enkelt val!
Det är många faktorer som påverkar ditt val av vallblandning.
Liggtid, skördefönster, antal skördar och gårdens egna förutsättningar är några saker du bör tänka på.
Vårt flödesschema hjälper dig.