höstkorn

Verity (L)

Stabilt 6-rads Foderkorn med hög avkastningspotential

  • Hög och jämn avkastning
  • Hög rymd- & tusenkornvikt
  • Långt strå med god stråstyrka

6-rads foderkorn. Linjesort med hög avkastning, speciellt i de södra delarna av landet. Mycket goda kärnegenskaper, hög rymd- och tusenkornvikt. Medelsen mognad. Långt strå, mycket god stråstyrka och låg tendens till stråbrytning.

Verity är en linjesort med hög och jämn avkastning mellan åren som visar mycket bra siffror speciellt i de södra delarna av landet. Att en linjesort innehar en hög avkastningspotential borgar för god ekonomi i odlingen då utsädeskostnaden är lägre i jämförelse mot hybridhöstkorn. Verity är också värdeskapande för svenskt lantbruk genom att vi kan uppföröka utsädet här i Sverige.

Verity har mycket goda kärnegenskaper genom en hög rymd- och tusenkornvikt, medelsen mognad med ett långt strå som innehar en mycket god stråstyrka och låg tendens till stråbrytning.

Ett intressant 6-radskorn som tar upp kampen mot hybridhöstkornen!

 I svensk officiell provning sedan 2015.


Avkastning

Behandlat

AA-B BD+E SkåneSverige
2016
Apropos 2r10030 (100)9730 (100)9430 (100)8830 (100)10030 (100)9430 (100)
Frigg 2r10610 (106)10160 (104)9700 (103)9200 (104)10610 (106)9840 (104)
SU Ellen 6r9860 (98)9520 (98)9170 (97)8800 (100)9860 (98)9270 (98)
SW Matros 2r10420 (104)9710 (100)9000 (95)8950 (101)10420 (104)9450 (100)
Trooper (H)10210 (102)9870 (101)9530 (101)9870 (112)10210 (102)9870 (105)
Verity (L) 6r10860 (108)10300 (106)9730 (103)9100 (103)10860 (108)9900 (105)
2015
Apropos 2r 10270 (100)9710 (100)11630 (100)10140 (100)10780 (100)
Frigg 2r 10610 (103)9890 (102)11550 (99)10870 (107)10970 (102)
SU Ellen 6r 11430 (111)11130 (115)12110 (104)11240 (111)11540 (107)
SW Matros 2r 10260 (100)9630 (99)10930 (94)10470 (103)10500 (97)
Trooper (H) 11590 (113)10920 (112)11910 (102)11910 (117)11610 (108)
Verity (L) 6r 11350 (111)10870 (112)11940 (103)11180 (110)11540 (107)

Obehandlat

AA-B BD+E SkåneSverige
2016
Apropos 2r9520 (100)9240 (100)8960 (100)8200 (100)9520 (100)8890 (100)
Frigg 2r10140 (107)9630 (104)9120 (102)9140 (111)10140 (107)9470 (107)
SU Ellen 6r9380 (99)9040 (98)8700 (97)8140 (99)9380 (99)8800 (99)
SW Matros 2r9590 (101)9350 (101)9110 (102)9060 (110)9590 (101)9250 (104)
Trooper (H)10010 (105)9600 (104)9190 (103)9610 (117)10010 (105)9600 (108)
Verity (L) 6r10250 (108)9760 (106)9270 (103)9500 (116)10250 (108)9670 (109)
2015
Apropos 2r 8780 (100)8830 (100)10980 (100)8450 (100)9670 (100)
Frigg 2r 9490 (108)9350 (106)11280 (103)9700 (115)10200 (105)
SU Ellen 6r 10170 (116)10450 (118)11490 (105)9960 (118)10860 (112)
SW Matros 2r 9210 (105)9040 (102)10980 (100)9250 (109)9970 (103)
Trooper (H) 9920 (113)10050 (114)11470 (104)9700 (115)10510 (109)
Verity (L) 6r 10380 (118)10490 (119)11710 (107)10360 (123)10980 (114)
Källa: Officiella försök. www.slu.se/faltforsok, rel.tal jämfört med mätare. Mätare i fetstil.

 
Odlingsegenskaper
2012-2016           Apropos 2r        Verity 6r
Rymdvikt, g/l  702 +4
Stråstyrka, 100-0  93  +74
Stråbrytning, 100-0  15  -8
Strålängd, cm  78  +20
Mognad, dagar  311  +2
Protein, % av ts  10,1  -0,2
Vinterhärdighet, %  94  +1
Tusenkornvikt, g  52,7  +1,9
Stärkelse, % av ts  61,7  -0,9
Ergosterol, mg/kg 12 +2
Källa: Officiella behandlade försök 2012-2016. Stråstyrka: 100= fullt
upprätt bestånd, 0=helt liggande bestånd. Stråbrytning 100-0.
Rel.tal jämfört med mätare =Apropos.

  
Mjöldagg, %  2  9
Kornrost, %  13  4
Sköldfläcksjuka, %  9  9
Bladfläcksjuka, %  7  8
Källa: Officiella försök 2012-2016.  

 

Kärnavkastning årsvis

 
Område Sverige
Sort 2012 2013 2014 2015 2016
Apropos, kg/ha  9550 8150 9920 10 670 9320
SW Matros  98  104  103  97  100
Trooper (H)  -  -  -  108  105
Verity  -  -  -  107  105
Frigg  -  -  103  102  104
SU Ellen  -  -  -  107  99

Källa: Officiella försök 2012-2016, behandlat, rel.tal jämfört med mätare Apropos = 100.


Läs mer i Utsädesguide 2017!

<< Tillbaka