höstråg

SU Cossani

Hybridråg

 

  • Extrem hög avkastningspotential
  • Goda kärn- och stråegenskaper
  • Hög bestockningsvilja
     

Hybridråg som presterar en betydligt högre avkastning än tidigare material. Moganden är medeltidig i kombination med en ordentlig rymdvikt. Goda stråegenskaper med en strålängd och stråstyrka kring medel. Fina kärnegenskaperna med tusenkornvikt och falltal kring medel. Enligt tysk erfarenhet är SU Cossani väldigt betockningsbenägen. Detta syns i avkastningsstrukturen där SU Cossani bygger sin skörd genom att driva fram många ax/m2 och där storleken på axen samt tusenkornvikten ligger kring medel. Svensk utvärdering krävs för att bekräfta om erfarenheten stämmer i svenska förhållanden. I svensk officiell provning sedan 2015.

Avkastning

Behandlat

A-B BD+E D-FFSkåneSverige
2016
Herakles (SH)9570 (92) 8640 (93)9160 (93)9680 (93) 9050 (92)
Höstråg syntetisk mätare (H)10370 (100) 9290 (100)9850 (100)10410 (100) 9840 (100)
KWS Livado (H)11310 (109) 9700 (104)10370 (105)11050 (106) 10460 (106)
Palazzo (H)10720 (103) 9390 (101)10100 (103)10810 (104) 10160 (103)
Sortblandning (HR)
SU Cossani (H) 10550 (107)
2015
Herakles (SH)6920 (93)6910 (89) 10730 (97)9560 (97)6470 (93)8840 (95)
Höstråg syntetisk mätare (H)
KWS Livado (H)8070 (108)8370 (108) 12480 (112)11000 (111)7710 (111)10360 (112)
Palazzo (H)8080 (108)8410 (109) 11870 (107)10530 (107)7720 (112)9980 (108)
Sortblandning (HR)7480 (100)7730 (100) 11110 (100)9870 (100)6920 (100)9280 (100)
SU Cossani (H)8930 (119)9140 (118) 12620 (114)11330 (115)8500 (123)10770 (116)

Obehandlat

A-B BD+E D-FFSkåneSverige
2016
Herakles (SH)7550 (87) 7520 (88)7810 (89)8100 (90) 7760 (88)
Höstråg syntetisk mätare (H)8710 (100) 8510 (100)8740 (100)8970 (100) 8770 (100)
KWS Livado (H)9920 (114) 9470 (111)9850 (113)10230 (114) 9880 (113)
Palazzo (H)9040 (104) 9100 (107)9190 (105)9280 (103) 9210 (105)
Sortblandning (HR)
SU Cossani (H) 9350 (107)
2015
Herakles (SH)5920 (92)6250 (90) 10320 (99)9080 (100)5290 (88)8180 (97)
Höstråg syntetisk mätare (H)
KWS Livado (H)7630 (118)7720 (111) 11710 (112)10390 (115)7710 (129)9680 (115)
Palazzo (H)7120 (110)7600 (109) 11080 (106)9700 (107)6660 (111)9100 (108)
Sortblandning (HR)6460 (100)6980 (100) 10410 (100)9050 (100)5980 (100)8430 (100)
SU Cossani (H)7720 (120)8350 (120) 11350 (109)9860 (109)7430 (124)9500 (113)
Källa: Officiella försök. www.slu.se/faltforsok, rel.tal jämfört med mätare. Mätare i fetstil.

 

Kärnavkastning

  Område A-B   Område D-F
Sort 2012 2013 2014 2015 2016   2012 2013 2014 2015 2016
Höstkorn syntetisk mätare, kg/ha 10 860  9 670 9 480 7 840 10 370    8 760 6 820  9 560  10 630  9 850
KWS Brasetto (H) 102 102 101 108 104   100 98 103 102 104
Herakles (SH) 94 94 95 89 92   94 97 94 94 93
Palazzo (H) 104 103 104 103  103    106 105  103  104  103
KWS Livado (H)  -  -  -  103  109    -  -  -  110 105
SU Cossani (H)  - - - 114 107   -  -  -  111 109

Källa: Officiella försök 2012-2016, behandlat, rel.tal jämfört med mätare Höstråg syntetisk mätare 2017 = Palazzo, Herakles och SW Brasetto. SH = Syntetisk hybrid.

 

Odlingsegenskaper 2012-2016

2012-2016 Höstråg syntetisk mätare    SU Cossani
Rymdvikt, g/l 776 +4
Stråstyrka, 100-0 76 -1
Strålängd, cm 129 -2
Mognad, dagar 322 +/-0
Vinterhärdighet, % 95 +/-0
Protein, % av ts 8,2 -0,3
Tusenkornvikt, g 35,8 +0,1
Falltal, sek 264 +6
Källa: Officiella försök 2012-2016, behandlat, stråbrytning: 100-0,0=bäst. Stråstyrka: 100=fullt upprätt bestånd, 0= helt nedliggande bestånd. Rel.tal jämfört med mätare = Höstråg syntetisk mätare. 
 
Mjöldagg, % 8 7
Brunrost, % 7 -
Sköldfläcksjuka, % 9 8
Källa: Officiella försök 2012-2016, obehandlat. Mätare Höstråg syntetisk mätare 2017 Palazzo, Herakles och SW Brasetto = 100.


 

Mätare för 2016 är: "Höstråg syntetisk mätare" = blandning  av Palazzo (H), Herakles (SH) och SW Brasetto (H).

 

 

 

 

Läs mer i Utsädesguide 2017!

<< Tillbaka