höstkorn

SU Ellen

6-rads Linje, foderkorn

- Mycket hög avkastning
- Extremt tidig mognad
- Goda stråegenskaper


6-rads linje höstkorn. Under provningsåret 2015 presterade SU Ellen en hög avkastning som ligger klart i nivå med hybridhöstkornen. SU Ellen har en extremt tidig mognad och i jämförelse mellan höstkornen god vinterhärdighet. Strået är medellångt med en mycket god stråstyrka och en låg tendens till stråbrytning. Kärnan är av medel storlek, något lägre rymdvikt och innehar en hög proteinhalt. Sjukdomsprofilen är av god karaktär vilket man ser genom att SU Ellen prestera mycket bra även i de obehandlade försöksleden. Motståndskraften mot sjukdomar bland annat bladfläcksjuka är hos SU Ellen mycket god. Enligt erfarenheter från förädlaren är SU Ellen något mindre bestockningsvillig men kompenserar detta genom att bilda fler kärnor/ax. Om vi upplever samma effekter här i Sverige återstår att se eftersom vi normalt utgår från en betydligt högre utsädesmängd än vad man gör i Tyskland. I Svensk officiell provning sedan 2015.

Avkastning

Behandlat

AA-B BD+E SkåneSverige
2016
Apropos 2r10030 (100)9730 (100)9430 (100)8830 (100)10030 (100)9430 (100)
Frigg 2r10610 (106)10160 (104)9700 (103)9200 (104)10610 (106)9840 (104)
SU Ellen 6r9860 (98)9520 (98)9170 (97)8800 (100)9860 (98)9270 (98)
SW Matros 2r10420 (104)9710 (100)9000 (95)8950 (101)10420 (104)9450 (100)
Trooper (H)10210 (102)9870 (101)9530 (101)9870 (112)10210 (102)9870 (105)
Verity (L) 6r10860 (108)10300 (106)9730 (103)9100 (103)10860 (108)9900 (105)
2015
Apropos 2r 10270 (100)9710 (100)11630 (100)10140 (100)10780 (100)
Frigg 2r 10610 (103)9890 (102)11550 (99)10870 (107)10970 (102)
SU Ellen 6r 11430 (111)11130 (115)12110 (104)11240 (111)11540 (107)
SW Matros 2r 10260 (100)9630 (99)10930 (94)10470 (103)10500 (97)
Trooper (H) 11590 (113)10920 (112)11910 (102)11910 (117)11610 (108)
Verity (L) 6r 11350 (111)10870 (112)11940 (103)11180 (110)11540 (107)

Obehandlat

AA-B BD+E SkåneSverige
2016
Apropos 2r9520 (100)9240 (100)8960 (100)8200 (100)9520 (100)8890 (100)
Frigg 2r10140 (107)9630 (104)9120 (102)9140 (111)10140 (107)9470 (107)
SU Ellen 6r9380 (99)9040 (98)8700 (97)8140 (99)9380 (99)8800 (99)
SW Matros 2r9590 (101)9350 (101)9110 (102)9060 (110)9590 (101)9250 (104)
Trooper (H)10010 (105)9600 (104)9190 (103)9610 (117)10010 (105)9600 (108)
Verity (L) 6r10250 (108)9760 (106)9270 (103)9500 (116)10250 (108)9670 (109)
2015
Apropos 2r 8780 (100)8830 (100)10980 (100)8450 (100)9670 (100)
Frigg 2r 9490 (108)9350 (106)11280 (103)9700 (115)10200 (105)
SU Ellen 6r 10170 (116)10450 (118)11490 (105)9960 (118)10860 (112)
SW Matros 2r 9210 (105)9040 (102)10980 (100)9250 (109)9970 (103)
Trooper (H) 9920 (113)10050 (114)11470 (104)9700 (115)10510 (109)
Verity (L) 6r 10380 (118)10490 (119)11710 (107)10360 (123)10980 (114)
Källa: Officiella försök. www.slu.se/faltforsok, rel.tal jämfört med mätare. Mätare i fetstil.

Odlingsegenskaper

2012-2016         Apropos 2r
       SU Ellen 6r
Rymdvikt, g/l
702 -25
Stråstyrka, 100-0
93 -4
Stråbrytning, 100-0
15 +5
Strålängd, cm 78 +9
Mognad, dagar
311 -2
Protein, % av ts
10,1 +0,3
Vinterhärdighet, % 94 +1
Tusenkornvikt, g
52,7 -1,1
Stärkelse, % av ts 61,7 -1,4
Ergosterol, mg/kg 12 +/-0
Källa: Officiella behandlade försök 2012-2016. Stråstyrka: 100= fullt
upprätt bestånd, 0=helt liggande bestånd. Stråbrytning 100-0.
Rel.tal jämfört med mätare =Apropos.

  
Mjöldagg, % 2
4
Kornrost, %
13
10
Sköldfläcksjuka, %
9
5
Bladfläcksjuka, % 7
7
Källa: Officiella obehandlade försök 2012-2016.  

 

Kärnavkastning årsvis

 
Område Sverige
Sort 2012 2013 2014 2015 2016
Apropos, kg/ha  9550 8150
9920
10 670
9320
SW Matros  98  104  103  97  100
Trooper (H)  -  -  -  108  105
Verity  -  -  -  107  105
Frigg  -  -  103  102  104
SU Ellen  -  -  -  107  99

Källa:
Officiella försök 2012-2016, behandlat, rel.tal jämfört med mätare Apropos = 100.

     

 Läs mer om våra sorter i Utsädesguide 2017!

<< Tillbaka