vårraps

Builder

Hybrid med hög råfetthalt för södra och mellersta Sverige

  • Högavkastande hybrid
  • Mycket hög råfetthalt
  • God stjälkstyrka

Mycket högt avkastande hybrid med hög råfetthalt och råfettskörd. Stjälkstyrkan är hög och mognaden tidigare än Makro.

Avkastning

Behandlat

A+B D-FFSverige
2016
Builder (H)1440 (99)1460 (103)1430 (102)1451 (102)
Makro (H)1600 (110)1460 (103)1460 (104)1505 (105)
SW Brando (H)
SW Majong (H)1450 (100)1420 (100)1400 (100)1429 (100)
2015
Builder (H)910 (96)1110 (118)1270 (122)1049 (114)
Makro (H)990 (104)1140 (121)1260 (121)1088 (118)
SW Brando (H)950 (100)940 (100)1040 (100)922 (100)
SW Majong (H)1110 (117)1100 (117)1190 (114)1082 (117)
Källa: Officiella försök. www.slu.se/faltforsk, rel.tal jämfört med mätare. Mätare i fetstil.

 

Odlingsegenskaper

2012-2016         SW Majong (H)       Makro (H)      Builder (H)
Råfett, %  48,1  +0,8 +0,5
Mognad, dagar  124  +3 +1
Stjälkstyrka, %  84  +4 +3
Stjälklängd, cm  116  +8 +4
Tusenkornvikt, g 5,2 +/-0 -0,2

Källa: Officiella försök 2012-2016, Stråstyrka: 100 = fullt upprätt bestånd,
0 = helt nedliggande bestånd. Jämfört med mätare SW Majong.

 

Råfettskörd årsvis

 
Område Sverige
Sort 2012 2013 2014 2015 2016
SW Majong, kg/ha 1430 1240 1040 1080 1450
Makro - 100 104 101 105
Builder - 107 98 97 102
Källa: Officiella försök 2012-2016, behandlad. Rel.tal jämfört med mätare
SW Majong = 100
 
 

Läs mer om våra sorter i Utsädesguide 2017!

<< Tillbaka