tidigt korn

Kaarle

Foderkorn med mycket goda stråegenskaper.

- 6-rads korn
- Hög avkastningspotential
- Utmärkta stråegenskaper

Tidigt mognande 6-radigt foderkorn med mycket goda stråegenskaper och hög avkastningspotential. Ett intressant alternativ även i de sydliga odlingsområdena. Provad i Norrland 2015.

Avkastning - område Norrland

2011-2015 AC-län BD-län Y-län Z-län
SW Judit 6-r (mätare) 4540 4340 3850 6060
SW Barbro 2-r 103 100 109 100
Aukusti 6-r 108 101 97
101
Severi 6-r 111 111
118
114
Källa: Officiella försök 2011-2015 område Norrland. Lännäs (Y), ÅS (Z), Rörbäcksdalen (AC) och Öjebyn (BD). Rel.tal jämfört med mätare
SW Judit=100.
 

Kärnavkastning årsvis - område Norrland

2011-2015 2011 2012 2013 2014 2015
SW Judit 6-r (mätare) 4760 4380 5110 3900 5370
SW Barbro 2-r 106
104
100 99
102
Aukusti 6-r 104
102
108 102
94
Severi 6-r -
-
120 110
107
Källa: Officiella försök 2010-2014 område Norrland. Lännäs (Y), ÅS (Z), Rörbäcksdalen (AC) och Öjebyn (BD). Rel.tal jämfört med mätare SW Judit=100. Medel, oavsett utsädesmängd.
 

 

Odlingsegenskaper - område Norrland

2011-2015 SW Judit
SW Barbro
Aukusti
Severi
 
Rymdvikt, g/l 650  +19  +3  +12    
Stråstyrka, % 86  -2 +/-0  +7    
Stråbrytning, % 36  -21 +/-0  -13    
Strålängd, cm 72 +2 +6 +2    
Mognad, dagar 92 +5
+1
+6
   
Tusenkornvikt, g 39,3  +8,3  +2,2  +2,8    
Protein, % av ts 12,2  +0,6  -0,3  -1,3    

Källa: Officiella försök 2010-2014 Norrland, stråbrytning: 100-0,0=bäst. Stråstyrka: 100=fullt upprätt bestånd, 0= helt nedliggande bestånd. Rel.tal jämfört med mätare SW Judit=100.

Sköldfläcksjuka, % 0  0 1
0
   
Bladfläcksjuka, % 16  10  14  7    

Källa:
Officiella resultat 2011-2015. Obehandlat.
   


 


 

Kärnavkastning årsvis - Tidigt Vårkorn, område G

2012-2016 2012 2013 2014 2015 2016
SW Barbro 2-r (mätare) 5690 5280 4880 6860 5690
SW Judit 89
109
94
98
96
Severi
-
122
107 110
112
Salome
111
128
133 128
125
Kaarle - 123 114 114 103
Källa: Officiella försök 2012-2016. Behandlat. Rel.tal jämfört med
SW Barbro = 100.
 
 

Odlingsegenskaper - Tidigt Vårkorn, område G

2012-2016 SW Barbro SW Judit Severi Salome Kaarle  
Rymdvikt, g/l 681  -25  -4  +2  -10  
Stråstyrka, % 79  +2  +13  +11  +17  
Strålängd, cm
83  -1 +/-0
 -9  +3  
Stråbrytning, % 18 +14
+/-0
-10 +2
 
Mognad, dagar 101  +/-0  +/-0  +2  +/-0  
Tusenkornvikt, g 50,9  -8,5  -5,2  +1,0  -3,5  
Protein, % av ts 12,4  -0,6  -2,0  -1,5  -1,5  
Stärkelse, i ts 58,2 +1,6 +3,0 +3,0 +2  
Ergosterol, mg/kg 12 +2 +2 +3 +2  

Källa: Officiella försök 2012-2016, behandlat. Tidigt korn område G, Stråbrytning: 100-0,0=bäst. Stråstyrka: 100=fullt upprätt bestånd, 0= helt nedliggande bestånd. Rel.tal jämfört med mätare SW Barbro=100.

Bladfläcksjuka, % 19  31 14
11
 11  
Mjöldagg, % 4  33  5  3  25  
Källa: Officiella försök 2012-2016. Obehandlat.  


 


Avkastning - Tidigt Vårkorn, område G

Obehandlat 2016 SW Barbro SW Judit    Severi Aukusti Salome Kaarle  
Område G
Område Sverige
5140
5140
91                105
91                105
 -
-
118
118
100
100
 
Behandlat 2016
   
     
Område G
Område Sverige
5640
5640
96               110
96               110
-
-
122
122
103
103
 
 
Obehandlat  2015

           
Område G
Område Sverige
6160
6160
 93               121
 93               121
 101
 101
 129
  129
 122
 122
 
Behandlat 2015
           
Område G
Område Sverige
6860
6860
98               110
98               110
102
102
128
128
114
114
 


 

 
Källa: Officiella försök 2015 och 2016. Rel.tal jämfört med SW Barbro = 100.

 

   
 
   

 Avkastning

Obehandlat

A-B Sverige
2016
Anakin Eko3210 (103)4240 (104)
Aukusti Eko2110 (67)2980 (73)
Kaarle Eko2700 (86)3720 (91)
Luhkas Eko
Salome Eko3510 (112)4360 (107)
Scholar Eko3360 (107)4330 (106)
Sortblandning Eko3070 (98)4190 (103)
Sw Propino Eko3270 (104)4210 (103)
SW Tipple Eko3130 (100)4070 (100)
Thermus Eko3810 (122)4890 (120)
2015
Anakin Eko6310 (110)5600 (106)
Aukusti Eko5240 (92)4670 (89)
Kaarle Eko5570 (97)5020 (95)
Luhkas Eko6280 (110)5680 (108)
Salome Eko6370 (111)5750 (109)
Scholar Eko
Sortblandning Eko6130 (107)5530 (105)
Sw Propino Eko5810 (102)5230 (99)
SW Tipple Eko5720 (100)5270 (100)
Thermus Eko
Källa: Officiella försök. www.slu.se/faltforsok, rel.tal jämfört med mätare. Mätare i fetstil. För Norrlandssorterna är mognastid ett genomsnitt från Y-län, AC-län och BD-län.

Odlingsegenskaper
2012-2016
   SW Tipple Eko
   Kaarle Eko
Rymdvikt, g/l
676 -17
Stråstyrka, 100-0
93 +/-0
Stråbrytning, 100-0 2 +4
Strålängd, cm 62 +6
Mognad, dagar 108 -5
Protein, % av ts 10,0 +0,2
Tusenkornsvikt, g 50,6 -6,9
Ergosterol, mg/kg 13 +2
Stärkelse, % av ts 62,1 -1,1

Källa: Officiella försök 2012-2016, Medeltal behandlat/
obehandlat, stråbrytning: 100-0,0=bäst. Stråstyrka:
100=fullt upprätt bestånd, 0= helt nedliggande bestånd.
Rel.tal jämfört med SW Tipple Eko.
 Läs mer om våra sorter i Utsädesguide 2017!

<< Tillbaka