höstkorn

Frigg

Hög skörd i officiell provning

 
 
- Hög stabil avkastning
- Något tidigare mognad
- God sjukdomsprofil
 

 

 

 

 

 

2-radskornet Frigg presterar en hög stabil avkastning i hela landet och har en dags tidigare mognad än mätarsorten. Frigg har en hög vinterhärdighet och goda stråegenskaper där strået är relativt kort med en god stråstyrka. Dess kärnkvalitet är god med rymd- och tusenkornvikt på medel. Frigg innehar en god sjukdomsprofil som visar sig genom att sorten presterar mycket väl i både obehandlade och behandlade led.

Avkastning

Behandlat

AA-B BD+E SkåneSverige
2016
Apropos 2r10030 (100)9730 (100)9430 (100)8830 (100)10030 (100)9430 (100)
Frigg 2r10610 (106)10160 (104)9700 (103)9200 (104)10610 (106)9840 (104)
SU Ellen 6r9860 (98)9520 (98)9170 (97)8800 (100)9860 (98)9270 (98)
SW Matros 2r10420 (104)9710 (100)9000 (95)8950 (101)10420 (104)9450 (100)
Trooper (H)10210 (102)9870 (101)9530 (101)9870 (112)10210 (102)9870 (105)
Verity (L) 6r10860 (108)10300 (106)9730 (103)9100 (103)10860 (108)9900 (105)
2015
Apropos 2r 10270 (100)9710 (100)11630 (100)10140 (100)10780 (100)
Frigg 2r 10610 (103)9890 (102)11550 (99)10870 (107)10970 (102)
SU Ellen 6r 11430 (111)11130 (115)12110 (104)11240 (111)11540 (107)
SW Matros 2r 10260 (100)9630 (99)10930 (94)10470 (103)10500 (97)
Trooper (H) 11590 (113)10920 (112)11910 (102)11910 (117)11610 (108)
Verity (L) 6r 11350 (111)10870 (112)11940 (103)11180 (110)11540 (107)

Obehandlat

AA-B BD+E SkåneSverige
2016
Apropos 2r9520 (100)9240 (100)8960 (100)8200 (100)9520 (100)8890 (100)
Frigg 2r10140 (107)9630 (104)9120 (102)9140 (111)10140 (107)9470 (107)
SU Ellen 6r9380 (99)9040 (98)8700 (97)8140 (99)9380 (99)8800 (99)
SW Matros 2r9590 (101)9350 (101)9110 (102)9060 (110)9590 (101)9250 (104)
Trooper (H)10010 (105)9600 (104)9190 (103)9610 (117)10010 (105)9600 (108)
Verity (L) 6r10250 (108)9760 (106)9270 (103)9500 (116)10250 (108)9670 (109)
2015
Apropos 2r 8780 (100)8830 (100)10980 (100)8450 (100)9670 (100)
Frigg 2r 9490 (108)9350 (106)11280 (103)9700 (115)10200 (105)
SU Ellen 6r 10170 (116)10450 (118)11490 (105)9960 (118)10860 (112)
SW Matros 2r 9210 (105)9040 (102)10980 (100)9250 (109)9970 (103)
Trooper (H) 9920 (113)10050 (114)11470 (104)9700 (115)10510 (109)
Verity (L) 6r 10380 (118)10490 (119)11710 (107)10360 (123)10980 (114)
Källa: Officiella försök. www.slu.se/faltforsok, rel.tal jämfört med mätare. Mätare i fetstil.


 

Odlingsegenskaper

 

2012-2016 Apropos 2r Frigg 2r
Rymdvikt, g/l 702 -7
Stråstyrka, 100-0 93 +/-0
Stråbrytning, 100-0 15 +/-0
Strålängd, cm 78 +2
Mognad, dagar 311 +/-0
Protein, % av ts 10,1 +/-0
Vinterhärdighet, % 94 +1
Tusenkornvikt, g 52,7 +1,1
Stärkelse, % av ts 61,7 -0,4
Ergosterol, mg/kg 12 +/-0
Källa: Officiella behandlade försök 2012-2016. Stråstyrka: 100= fullt
upprätt bestånd, 0=helt liggande bestånd. Stråbrytning 100-0.
Rel.tal jämfört med mätare =Apropos.

  
Mjöldagg, % 2 4
Kornrost, % 13 4
Sköldfläcksjuka, % 9 6
Bladfläcksjuka, % 7 8
Källa: Officiella obehandlade försök 2012-2016.    

 

Kärnavkastning årsvis

 

 
Område Sverige
Sort 2012 2013 2014 2015 2016
Apropos, kg/ha  9550 8150 9920 10 670 9320
SW Matros  98  104  103  97  100
Trooper (H)  -  -  -  108  105
Verity  -  -  -  107  105
Frigg  -  -  103  102  104
SU Ellen  -  -  -  107  99

Källa: Officiella försök 2012-2016, behandlat, rel.tal jämfört med mätare Apropos = 100.
     
 

 Läs mer om våra sorter i Utsädesguide 2017!

<< Tillbaka