MAJS     FAO 205

asgaard

Skörd och kvalitet i särklass

  • Hög kvalitetsprofil
  • Mycket hög stärkelseskörd
  • Stora och väl täckta kolvar

 

En modern sort förädlad för högmjölkande kor med mycket hög kvalitetsprofil. Mycket hög torrsubstans- och stärkelseskörd med högt fodervärde. Asgaard utvecklas snabbt på våren och har medeltidig blomning. Mycket stora tidiga och väl täckta kolvar. Kort sagt en stark och pålitlig sort som aldrig gör en besviken.

Avkastning


Sort

 
Provad
från
år

 
Ts-
skörd,
kg/ha
Stärk-
else-
skörd,
kg/ha

 

Ts-
halt,
%

 

Energi
MJ/kg
i ts,
%


Stärk-
else-
halt,
 %

NDF,
i ts,
%


iNDF
andel i
NDF,
%

NEL
20 MJ/
kg ts
 

NEL
20GJ/ha
 

Emmerson  2014 89 106 +4,9 +0,1 +7,2 -3,5 -1,7 - -
Activate  2010  86  94  +4,1  +0,1  +4,2 -3,6 -1,5  101  90
Ambition  2011  94  103  +1,9  +0,1  +2,9  -2,3  -0,5  102  91
Beethoven  2008  15 250  5040  33,7  10,9  31,7  43,6  17,9  6,23  105,5
Asgaard  2013  102  111  -0,4  +/-0  +2,1  -0,9  -0,1  101  99
Monty  2012  100  105  -0,9  +/-0  +1,7  -0,9  -1,4  103  104
Osterby CS  2013  103  103  -1,0  +/-0  -0,2  -1,0  -1,5  101  106
Källa: Officiella försök flerårsmedeltal 2011-2015, (alla län utom F-län). Rel.tal mätare Beethoven= 100. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odlingsegenskaper

  Asgaard     FAO 205
Mognadstyp Medelstaygreen
Användning Ensilage
Såmängd Medelhög
Kolvtäckning  Mycket bra
Stärkelsehalt Mycket hög
Fiberkvalitet Mycket hög
Fusarium Mycket låg
Vårutveckling Snabb

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FAO-talen (100-1000) är ett internationellt system som bygger på hur många dagar en sort kräver innan den är mogen. Ju lägre siffra desto tidigare mognad. FAO för Asgaard är 205.

LG Animal Nutrition är en kvalitetsstämpel som leverantören Limagrain, Danmark tilldelar sina marknadsledande sorter som är bäst ägnade till ensilage och mjölkkor. Kvalificeringen sker utifrån odlingsegenskaper, fodervärde, näringsinnehåll och ekonomi.

 

Läs mer i Majsguide 2017

<< Tillbaka