MAJS     FAO 200

Osterbi cs

skörd och fodervärde i topp                                   

  • Hög Ts-skörd
  • Senare sort
  • God smältbarhet

En något senare sort med särskilt hög stärkelseskörd och mycket god smältbarhet. Den är relativt lång, men har utmärkta stjälkegenskaper och är frisk med god sjukdomsresistens. Osterbi CS är för dig med stora krav på ditt ensilage, både när det gäller mängd och fodervärde.

Avkastning

Sort


 
Provad
från
år

 
Ts-
skörd,
kg/ha
 
Stärk-
else-
skörd,
kg/ha
Ts-
halt,
%

 
Energi
MJ/kg
i ts,
%
Stärk-
else-
halt,
 %
NDF,
i ts,
%

 
iNDF
andel i
NDF,
%
NEL
20 MJ/
kg ts

 
NEL20
GJ/ha


 
Emmerson  2014 89 106 +4,9 +0,1 +7,2 -3,5 -1,7 - -
Activate  2010  86  94  +4,1  +0,1  +4,2 -3,6 -1,5  101  90
Ambition  2011  94  103  +1,9  +0,1  +2,9  -2,3  -0,5  102  91
Beethoven  2008  15 250  5040  33,7  10,9  31,7  43,6  17,9  6,23  105,5
Asgaard  2013  102  111  -0,4  +/-0  +2,1  -0,9  -0,1  101  99
Monty  2012  100  105  -0,9  +/-0  +1,7  -0,9  -1,4  103  104
Osterby CS  2013  103  103  -1,0  +/-0  -0,2  -1,0  -1,5  101  106

Källa: Officiella försök flerårsmedeltal 2011-2015, (alla län utom F-län). Rel.tal mätaren Beethoven= 100. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odlingsegenskaper

  Osterbi CS     FAO 200
Mognadstyp Staygreen
Användning Ensilage
Såmängd Medelhög
Kolvtäckning  Mycket bra
Stärkelsehalt Hög
Fiberkvalitet Mycket hög
Fusarium Mycket låg
Vårutveckling Snabb

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FAO-talen (100-1000) är ett internationellt system som bygger på hur många dagar en sort kräver innan den är mogen. Ju lägre siffra desto tidigare mognad. FAO för Osterbi CS är 200.

 

Läs mer i Majsguide 2017

<< Tillbaka