Höstvete (A)

RGT Reform

Toppskörd med a-kvalitet

"Ingen vinnare tror på slumpen"


RGT Reform är sorten som är här för att stanna. Väl förberedd, med hög avkastning, stabilt falltal och kort strå med hög stråstyrka. Stora framgångar skördas nu bland annat i Tyskland där RGT Reform produktionsmässigt är den största sorten. Även i Sverige fortsätter sorten övertyga. 

 • Hög avkastning
 • Stabilt falltal
 • Kort strå, hög stråstyrka

RGT Reform är ett A-kvalitetsvete (brödvete) med hög skördenivå. Den är vinterhärdig, med ett högt och stabilt falltal och har därmed hög skörde- och kvalitetssäkerhet. Karaktäristiskt för RGT Reform är ett brett resistenspaket mot fusarium, bladseptoria, mjöldagg och brunrost.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

För södra och mellersta Sverige.
Testad sedan år 2012.

 

Avkastning

Could not allocate space for object 'dbo.tblSdLog'.'PK_tblSdLog' in database 'db00006324' because the 'PRIMARY' filegroup is full. Create disk space by deleting unneeded files, dropping objects in the filegroup, adding additional files to the filegroup, or setting autogrowth on for existing files in the filegroup.

Server Error in '/' Application.

Could not allocate space for object 'dbo.tblSdLog'.'PK_tblSdLog' in database 'db00006324' because the 'PRIMARY' filegroup is full. Create disk space by deleting unneeded files, dropping objects in the filegroup, adding additional files to the filegroup, or setting autogrowth on for existing files in the filegroup.

Description: An unhandled exception occurred during the execution of the current web request. Please review the stack trace for more information about the error and where it originated in the code.

Exception Details: System.Data.SqlClient.SqlException: Could not allocate space for object 'dbo.tblSdLog'.'PK_tblSdLog' in database 'db00006324' because the 'PRIMARY' filegroup is full. Create disk space by deleting unneeded files, dropping objects in the filegroup, adding additional files to the filegroup, or setting autogrowth on for existing files in the filegroup.

Source Error:


Line 299:	public int spSdLog([global::System.Data.Linq.Mapping.ParameterAttribute(DbType="NVarChar(50)")] string sessionid, [global::System.Data.Linq.Mapping.ParameterAttribute(DbType="NVarChar(MAX)")] string useragent, [global::System.Data.Linq.Mapping.ParameterAttribute(DbType="NVarChar(50)")] string userhostaddress, [global::System.Data.Linq.Mapping.ParameterAttribute(DbType="Int")] System.Nullable<int> exectime, [global::System.Data.Linq.Mapping.ParameterAttribute(DbType="NVarChar(MAX)")] string varietyNames, [global::System.Data.Linq.Mapping.ParameterAttribute(DbType="NVarChar(MAX)")] string parameterNames, [global::System.Data.Linq.Mapping.ParameterAttribute(DbType="NVarChar(MAX)")] string yearNames, [global::System.Data.Linq.Mapping.ParameterAttribute(DbType="NVarChar(MAX)")] string areaNames, [global::System.Data.Linq.Mapping.ParameterAttribute(DbType="NVarChar(50)")] string lang, [global::System.Data.Linq.Mapping.ParameterAttribute(DbType="NVarChar(50)")] string cropName)
Line 300:	{
Line 301:		IExecuteResult result = this.ExecuteMethodCall(this, ((MethodInfo)(MethodInfo.GetCurrentMethod())), sessionid, useragent, userhostaddress, exectime, varietyNames, parameterNames, yearNames, areaNames, lang, cropName);
Line 302:		return ((int)(result.ReturnValue));
Line 303:	}

Source File: d:\websites\scseeddb.agriprim.com\App_Code\dcScseeddb.designer.cs    Line: 301

Stack Trace:


[SqlException (0x80131904): Could not allocate space for object 'dbo.tblSdLog'.'PK_tblSdLog' in database 'db00006324' because the 'PRIMARY' filegroup is full. Create disk space by deleting unneeded files, dropping objects in the filegroup, adding additional files to the filegroup, or setting autogrowth on for existing files in the filegroup.]
  System.Data.SqlClient.SqlConnection.OnError(SqlException exception, Boolean breakConnection, Action`1 wrapCloseInAction) +3242916
  System.Data.SqlClient.TdsParser.ThrowExceptionAndWarning(TdsParserStateObject stateObj, Boolean callerHasConnectionLock, Boolean asyncClose) +345
  System.Data.SqlClient.TdsParser.TryRun(RunBehavior runBehavior, SqlCommand cmdHandler, SqlDataReader dataStream, BulkCopySimpleResultSet bulkCopyHandler, TdsParserStateObject stateObj, Boolean& dataReady) +4927
  System.Data.SqlClient.SqlCommand.FinishExecuteReader(SqlDataReader ds, RunBehavior runBehavior, String resetOptionsString) +442
  System.Data.SqlClient.SqlCommand.RunExecuteReaderTds(CommandBehavior cmdBehavior, RunBehavior runBehavior, Boolean returnStream, Boolean async, Int32 timeout, Task& task, Boolean asyncWrite, SqlDataReader ds, Boolean describeParameterEncryptionRequest) +3140
  System.Data.SqlClient.SqlCommand.RunExecuteReader(CommandBehavior cmdBehavior, RunBehavior runBehavior, Boolean returnStream, String method, TaskCompletionSource`1 completion, Int32 timeout, Task& task, Boolean asyncWrite) +554
  System.Data.SqlClient.SqlCommand.InternalExecuteNonQuery(TaskCompletionSource`1 completion, String methodName, Boolean sendToPipe, Int32 timeout, Boolean asyncWrite) +475
  System.Data.SqlClient.SqlCommand.ExecuteNonQuery() +386
  System.Data.Linq.SqlClient.SqlProvider.Execute(Expression query, QueryInfo queryInfo, IObjectReaderFactory factory, Object[] parentArgs, Object[] userArgs, ICompiledSubQuery[] subQueries, Object lastResult) +457
  System.Data.Linq.SqlClient.SqlProvider.ExecuteAll(Expression query, QueryInfo[] queryInfos, IObjectReaderFactory factory, Object[] userArguments, ICompiledSubQuery[] subQueries) +213
  System.Data.Linq.SqlClient.SqlProvider.System.Data.Linq.Provider.IProvider.Execute(Expression query) +421
  dcScseeddbDataContext.spSdLog(String sessionid, String useragent, String userhostaddress, Nullable`1 exectime, String varietyNames, String parameterNames, String yearNames, String areaNames, String lang, String cropName) in d:\websites\scseeddb.agriprim.com\App_Code\dcScseeddb.designer.cs:301
  AjaxResult.Page_Load(Object sender, EventArgs e) in d:\websites\scseeddb.agriprim.com\AjaxResult.aspx.cs:1040
  System.Web.UI.Control.OnLoad(EventArgs e) +109
  System.Web.UI.Control.LoadRecursive() +68
  System.Web.UI.Page.ProcessRequestMain(Boolean includeStagesBeforeAsyncPoint, Boolean includeStagesAfterAsyncPoint) +3321


Version Information: Microsoft .NET Framework Version:4.0.30319; ASP.NET Version:4.6.81.0
 

Odlingsegenskaper

2012-2016       Syntetisk
       mätare
       RGT
    Reform
Rymdvikt, g/l  798  +25
Stråstyrka, 100-0  94  +/-0
Strålängd, cm  86  -4
Mognad, dagar  319  -2
Vinterhärdighet, %  95  +/-0
Tusenkornvikt, g  47,0  +3,3
Stärkelse, % av ts  71,2  +0,9
Protein, % av ts  10,8  +0,1
Falltal, sek  320  +39
Ergosterol, mg/kg 10 +/-0

Källa: Officiella behandlade försök 2012-2016. Stråstyrka:
100=fullt upprätt bestånd, 0=helt liggande bestånd. 
Rel.tal jämfört med mätare: Syntetisk mätare = 2016: Mariboss, Ellvis, SW Julius och SW Brons.
 
Mjöldagg, %  5  3
Svartprick, %  9  10
Gulrost, %  1  4
Bladfläck, % 13 13
Brunrost, % 3 1
Källa: Sjukdomar, officiella försök 2012-2016. 

 

Bakningskvalitet: E = Elitvete, A = Kvalitetsvete, B = Brödvete, C = Fodervete.

 

Kärnavkastning årsvis

  Område A-B   Område D-F
Sort 2012 2013 2014 2015 2016   2012 2013 2014 2015 2016
Syntetisk mätare, kg/ha  11 630  11 040  12 290  12 080  10 190    10 420  11 200  11 340  11 510  9 900
SW Julius  98  98  101  101  98    101  98  100  100  99
SW Brons  98  100  100  96  103    95  101  97  97  100
Cubus  94  97  96  100  96    98  90  95  97  93
Etana  -  -  102  100  106    -  -  100  102  105
Ellvis  98  97  95  101  96    98  96  99  102  97
Frontal  98  101  98  100 100    105  97  99  96  101
Mariboss  105  104  103  102  103    105  105  104  101  103
Nordh  96  101  101  101  99    102  95  95  104  96
Olivin  91  91  88  95  92    95  90  93  94  94
Praktik  96  96  98  103  100    95  90  96  100  98
Torp  -  103  109  112  100    -  101  105  109  97
RGT Reform  96  100  103  99  102    104  100  100  103  103

Källa: Officiella försök 2012-2016, behandlat, rel.tal i jämförelse med Höstvete Syntetisk mätare (Mariboss, Ellvis, SW Julius och SW Brons) = 100.

          
 

 

 

 


   

EKO-avkastning 2015 och 2016

Obehandlat

D-FSverige
2016
Ellvis Eko
Mariboss Eko 7660 (104)
Praktik Eko 7350 (100)
RGT Reform Eko 7710 (105)
SW Julius Eko 7310 (99)
SW Stava Eko 7360 (100)
2015
Ellvis Eko7190 (112)7850 (110)
Mariboss Eko8330 (130)8810 (124)
Praktik Eko6740 (105)7450 (105)
RGT Reform Eko
SW Julius Eko6840 (107)7690 (108)
SW Stava Eko6410 (100)7120 (100)
Källa: Officiella försök www.slu.se/faltforsk, rel. tal jämfört med mätare. Mätare i fetstil.

 

EKO-kärnavkastning 2012-2016, område A-B

 
Område Sverige
Sort 2013 2014 2015 2016
 SW Stava Eko, kg/ha 3670 6550 7120 7020
 SW Julius Eko 99 107 108 104
 Mariboss Eko 86 112 124 109
 Praktik Eko - - 105 105

Källa: Officiella försök obehandlat 2013-2016.
Rel.tal i jämförelse med mätaren SW Stava Eko = 100.
 

 

 

 

 

 

EKO-odlingsegenskaper 2012-2016

2012-2016 SW Stava
Eko
SW Julius
Eko
Mariboss
Eko
Praktik
Eko
Rymdvikt, g/l 805 -3 -57 +2
Stråstyrka, 100-0 98 +1 +/-0 -3
Strålängd, cm 101 -17 -18 -25
Mognad, dagar 318 -1 -1 -5
Vinterhärdighet, % 93 -1 -2 +/-0
Stärkelse, % av ts 72,0 -0,5 -1,3 +/-0
Protein, % av ts 10,2 -0,2 -1,1 +0,2
Ergosterol, mg/kg 10 +1 +/-0 -1

Källa: Officiella försök Eko 2012-2016. Stråstyrka: 100 = fullt upprätt bestånd, 0 = helt nedliggande bestånd. Rel.tal jämfört med SW Stava Eko. (Sortblandning 2016: SW Julius, Mariboss, SW Brons och Ellvis. Sortblandning 2015: Mariboss, Ellvis, Kranich och SW Julius).
          

Läs mer om våra sorter i Utsädesguide 2017!

<< Tillbaka