Lin

LIBRA

Med övertygande råfettskörd per hektar

- Hög råfetthalt
- Säker god råfettskörd
- Stabila odlingsegenskaper

Linjesort som övertygar genom sin höga råfetthalt som i sin tur lägger grunden för den höga råfettskörden. Goda stråegenskaper med en medelmognad. Kort sagt en sort med säkra odlingsegenskaper för de svenska odlingsförhållandena.

Råfettskörd 2011-2015 obehandlat

  D+E D-F F Sverige
Taurus, kg ha 3550 3190 4060 4700
Libra
-
102
-
-
Källa: Officiella resultat 2011-2015, obehandladt. Rel.tal jämfört med mätare Taurus = 100. D-G = Sverige

 
Odlingsegenskaper

2011-2015
                   Taurus           Libra
Råfett, % av ts
46,6 +2,4
Stjälklängd, cm
62 -2
Stjälkstyrka, %
90 +3
Mognad, dagar
129 +1
Källa: Officiella försök 2011-2015. Jämfört med mätare Taurus = 100. 

Råfettskörd årsvis

Område: D-F 2011 2013 2014 2015
Taurus, kg ha 1210 1090 830 1090
Libra 111 112 116 112
Källa: Officiella försök 2011-2015. Jämfört med mätare Taurus = 100. 


Läs mer om våra sorter i Utsädesguide 2017!

<< Tillbaka