Maltkorn

KWS Irina

Hatten av för....

 

 
- Internationellt flexibelt maltkorn
- Stabil toppskörd
- Utmärkta stråegenskaper
 

Det flexibla maltkornet som fått utmärkelsen fullt rekommenderad av CBMO i Frankrike! Har utmärkta stråegenskaper med låg tendens till strå- och axbrytning. Dessutom god bestockningsförmåga och medelsen mognad. Mycket goda resistensegenskaper mot sjukdomar, däribland Mlo-resistens mot mjöldagg samt nematodresistens. En internationellt erkänd sort med stor skördestabilitet i flera länder från Argentina till Finland.

Odlingshänvisning KWS Irina

Kvävegödsling: Tilldela 100-120 kg N/ha vidd sådd och komplettera resterande mängd 20-40 kg N/ha i DC 31-32. Nya sorter som KWS Irina innehar en mycket hög avkastningspotential vilket gör det extra viktigt att se till den förväntade skörden samt markleveransen för att komplettera tillräcklig mängd kväve så att man möter köparens kravspecifikation.

Utsädesmängd: KWS Irina innehar en mycket hög bestockningsförmåga. Utsädesmängden kan därigenom hållas 25-30 plantor /m2 lägre än mindre bestockningsvilliga sorter som exempelvis Propino. Anpassa utsädesmängden efter jordmån, såtidpunkt och såbäddens beskaffenhet.

Växtskydd: KWS Irina innehar mlo-resistens vilket ger ett gott skydd mot mjöldagg. Normalt mottaglig mot kornrost vilket medför att en svampbehandling i slutet på stråskjutningen DC 37-49 är nödvändig. Sköldfläcksjuka kan behövas bekämpas under stråskjutning DC 32-39 vid svala och nederbördsrika betingelser. Motståndskraften mot kornets bladfläcksjuka är god.

Tillväxtreglering: KWS Irina har en suverän stråstyrka och en mycket låg tendens till strå- och axbrytning. Tillväxtreglering är endast aktuell om markens kvävemineraliserande förmåga är hög och svår att uppskatta.

En egenskap kännetecknande för KWS Irina är den ljusa bladfärgen som uppkommer tidigt under växtsäsongen. Detta är helt normalt och beror på sortens många, breda och långa blad. Dock viktigt att grödans behov av mangan säkerställs.
 

Internationellt känd - stabilt hög toppskörd i många länder!

1:a på den franska maltkornslistan "Variétés Préférées.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avkastning

Behandlat

AA-B BD+E D-FFSverige
2016
Anakin8400 (101)7880 (102)7400 (105)9360 (106)9040 (103)8130 (103)8570 (103)
KWS Irina8490 (102)7950 (103)7460 (106)8820 (100)8750 (100)7960 (100)8430 (101)
Luhkas8400 (101)8110 (105)8070 (114)9190 (104)8840 (101)7910 (100)8540 (103)
Odyssey9040 (108)8470 (110)7900 (112)9380 (106)9090 (104)8190 (103)8840 (106)
Salome8910 (107)8390 (109)7910 (112)9170 (104)9030 (103)8210 (104)8770 (105)
Scholar9010 (108)8350 (108)7600 (108)9560 (108)9280 (106)8380 (106)8900 (107)
SW Propino8250 (99)7660 (99)7040 (100)8470 (96)8550 (98)7830 (99)8190 (98)
SW Tamtam8000 (96)7330 (95)6570 (93)8660 (98)8580 (98)7780 (98)8080 (97)
Thermus8330 (100)8070 (105)8120 (115)9280 (105)9000 (103)8100 (102)8620 (103)
Vårkorn Syntetisk mätare8340 (100)7720 (100)7060 (100)8840 (100)8740 (100)7930 (100)8330 (100)
2015
Anakin9510 (102)8890 (102)8190 (102)8000 (100)8160 (100)7510 (100)8340 (102)
KWS Irina10120 (109)9450 (109)8660 (108)8530 (107)8580 (105)7840 (104)8780 (107)
Luhkas9700 (104)9110 (105)8490 (106)8070 (101)8140 (100)7410 (98)8390 (102)
Odyssey10080 (109)9360 (108)8450 (105)8350 (105)8310 (102)7500 (100)8590 (105)
Salome9840 (106)9240 (106)8610 (107)8320 (104)8400 (103)7680 (102)8580 (105)
Scholar10350 (111)9650 (111)8780 (109)8820 (110)8880 (109)8140 (108)9030 (110)
SW Propino9290 (100)8680 (100)8040 (100)7990 (100)8160 (100)7530 (100)8190 (100)
SW Tamtam9610 (103)9110 (105)8680 (108)8480 (106)8470 (104)7670 (102)8550 (104)
Thermus10150 (109)9700 (112)9420 (117)8600 (108)8580 (105)7790 (103)8890 (109)
Vårkorn Syntetisk mätare

Obehandlat

AA-B BD+E D-FFSverige
2016
Anakin8110 (104)7770 (105)7460 (108)8120 (100)8080 (101)7480 (102)7960 (103)
KWS Irina7820 (100)7390 (100)6910 (100)8030 (99)8240 (103)7760 (106)7900 (102)
Luhkas7300 (94)7290 (99)7650 (111)7700 (95)8070 (101)7660 (104)7760 (100)
Odyssey8140 (104)7830 (106)7560 (110)8900 (110)8610 (108)7870 (107)8290 (107)
Salome8240 (106)7860 (107)7480 (108)7970 (98)8200 (103)7730 (105)8070 (104)
Scholar8050 (103)7700 (104)7380 (107)8510 (105)8490 (106)7900 (107)8180 (106)
SW Propino7660 (98)7280 (99)6900 (100)8140 (100)7900 (99)7190 (98)7650 (99)
SW Tamtam7810 (100)7210 (98)6390 (93)7840 (97)7840 (98)7250 (99)7590 (98)
Thermus8070 (104)7780 (106)7570 (110)8850 (109)8790 (110)8170 (111)8380 (108)
Vårkorn Syntetisk mätare7790 (100)7370 (100)6900 (100)8100 (100)7990 (100)7350 (100)7740 (100)
2015
Anakin8730 (108)8200 (108)7590 (110)7790 (101)8020 (104)7490 (107)8040 (106)
KWS Irina8670 (107)8170 (108)7620 (110)8170 (106)8370 (108)7820 (111)8200 (108)
Luhkas8510 (105)8060 (106)7600 (110)7690 (100)7810 (101)7180 (102)7830 (103)
Odyssey8500 (105)8130 (107)7860 (113)7820 (102)7900 (102)7250 (103)7910 (104)
Salome8750 (108)8350 (110)7980 (115)8100 (105)8120 (105)7420 (106)8140 (108)
Scholar9070 (112)8500 (112)7790 (112)8590 (112)8700 (113)8070 (115)8530 (113)
SW Propino8120 (100)7580 (100)6930 (100)7690 (100)7720 (100)7030 (100)7570 (100)
SW Tamtam8580 (106)8210 (108)7910 (114)8020 (104)8110 (105)7470 (106)8060 (106)
Thermus9180 (113)8690 (115)8150 (118)8300 (108)8370 (108)7700 (110)8420 (111)
Vårkorn Syntetisk mätare
Källa: Officiella försök. www.slu.se/faltforsok, rel.tal jämfört med mätare. Mätare i fetstil. För Norrlandssorterna är mognadstid ett genomsnitt från, Y län, AC län och BD län.

 

Odlingsegenskaper
2012-2016     Syntetisk
     Mätare
    KWS Irina
Rymdvikt, g/l 695 -20
Stråstyrka, 100-0 91 +2
Stråbrytning, 100-0 8 -3
Strålängd, cm 73 -7
Mognad, dagar 116 +/-0
Protein, % av ts 10,1 -0,1
Tusenkornsvikt, g 53,4 -0,4
Ergosterol, mg/kg 14 +1
Stärkelse, % av ts 62,6 -0,1
Källa: Officiella försök 2012-2016, Medeltal behandlat/
obehandlat, stråbrytning: 100-0,0=bäst. Stråstyrka:
100=fullt upprätt bestånd, 0= helt nedliggande bestånd.
Rel.tal jämfört med Syntetisk Mätare.
 
Mjöldagg, % 2 1
Kornrost, % 3 5
Sköldfläcksjuka, % 1 2
Bladfläcksjuka, % 10 7

Källa: Officiella försök 2012-2016. 
 

 

Läs mer om våra sorter i Utsädesguide 2017!

<< Tillbaka