Foderkorn

Severi

storkärnig sort med hög hektolitervikt.

- Högavkastande 6-rads korn
- Stråstyv & Tidig mognad
- God sjukdomsprofil
Ett medelsent stråstyvt 6-rads korn, med mycket bra avkastning som trivs på de flesta jordar även med låga pH-värden. Är komplett mjöldaggsresistent samt har bra resistens mot sköldfläcksjuka. En storkärnig sort med hög hektolitervikt. Passar bra i Norrland!

 
Avkastning område Norrland

2011-2015 AC-län BD-län Y-län Z-län
SW Judit 6-r (mätare) 4540 4340 3850 6060
SW Barbro 2-r 103 100 109 100
Aukusti 6-r 108 101 97
101
Severi 6-r 111 111
118
114
Källa: Officiella försök 2011-2015 område Norrland. Lännäs (Y), ÅS (Z), Rörbäcksdalen (AC) och Öjebyn (BD). Rel.tal jämfört med mätare
SW Judit=100.
 

Kärnavkastning årsvis - område Norrland

2011-2015 2011 2012 2013 2014 2015
SW Judit 6-r (mätare) 4760 4380 5110 3900 5370
SW Barbro 2-r 106
104
100 99
102
Aukusti 6-r 104
102
108 102
94
Severi 6-r -
-
120 110
107
Källa: Officiella försök 2010-2014 område Norrland. Lännäs (Y), ÅS (Z), Rörbäcksdalen (AC) och Öjebyn (BD). Rel.tal jämfört med mätare SW Judit=100. Medel, oavsett utsädesmängd.
 

 

Odlingsegenskaper - område Norrland

2011-2015 SW Judit
SW Barbro
Aukusti
Severi
 
Rymdvikt, g/l 650  +19  +3  +12    
Stråstyrka, % 86  -2 +/-0  +7    
Stråbrytning, % 36  -21 +/-0  -13    
Strålängd, cm 72 +2 +6 +2    
Mognad, dagar 92 +5
+1
+6
   
Tusenkornvikt, g 39,3  +8,3  +2,2  +2,8    
Protein, % av ts 12,2  +0,6  -0,3  -1,3    

Källa: Officiella försök 2010-2014 Norrland, stråbrytning: 100-0,0=bäst. Stråstyrka: 100=fullt upprätt bestånd, 0= helt nedliggande bestånd. Rel.tal jämfört med mätare SW Judit=100.

Sköldfläcksjuka, % 0  0 1
0
   
Bladfläcksjuka, % 16  10  14  7    


 

Källa: Officiella försök 2012-2016. Obehandlat.

 Kärnavkastning årsvis - Tidigt Vårkorn, område G

2012-2016 2012 2013 2014 2015 2016
SW Barbro 2-r (mätare) 5690 5280 4880 6860 5690
SW Judit 89
109
94
98
96
Severi
-
122
107 110
112
Salome
111
128
133 128
125
Kaarle - 123 114 114 103
Källa: Officiella försök 2012-2016. Behandlat. Rel.tal jämfört med
SW Barbro = 100.
 
 

Odlingsegenskaper - Tidigt Vårkorn, område G

2012-2016 SW Barbro SW Judit Severi Salome Kaarle  
Rymdvikt, g/l 681  -25  -4  +2  -10  
Stråstyrka, % 79  +2  +13  +11  +17  
Strålängd, cm
83  -1 +/-0
 -9  +3  
Stråbrytning, % 18 +14
+/-0
-10 +2
 
Mognad, dagar 101  +/-0  +/-0  +2  +/-0  
Tusenkornvikt, g 50,9  -8,5  -5,2  +1,0  -3,5  
Protein, % av ts 12,4  -0,6  -2,0  -1,5  -1,5  
Stärkelse, i ts 58,2 +1,6 +3,0 +3,0 +2  
Ergosterol, mg/kg 12 +2 +2 +3 +2  

Källa: Officiella försök 2012-2016, behandlat. Tidigt korn område G, Stråbrytning: 100-0,0=bäst. Stråstyrka: 100=fullt upprätt bestånd, 0= helt nedliggande bestånd. Rel.tal jämfört med mätare SW Barbro=100.

Bladfläcksjuka, % 19  31 14
11
 11  
Mjöldagg, % 4  33  5  3  25  
Källa: Officiella försök 2012-2016. Obehandlat.
 


 

Avkastning - Tidigt Vårkorn, område G

Obehandlat 2016 SW Barbro SW Judit    Severi Aukusti Salome Kaarle  
Område G
Område Sverige
5140
5140
91                105
91                105
 -
-
118
118
100
100
 
Behandlat 2016
   
     
Område G
Område Sverige
5640
5640
96               110
96               110
-
-
122
122
103
103
 

Obehandlat  2015

           
Område G
Område Sverige
6160
6160
 93               121
 93               121
 101
 101
 129
  129
 122
 122
 
Behandlat 2015
           
Område G
Område Sverige
6860
6860
98               110
98               110
102
102
128
128
114
114
 


 

 

Källa: Officiella försök 2015 och 2016. Rel.tal jämfört med SW Barbro = 100.

 

Läs mer om våra sorter i Utsädesguide 2017!

<< Tillbaka