Havre

Mirella

Hög avkastningspotential

  • Längre strå med hög stråstyka

  • Goda kärnegenskaper

  • Väl lämpad för livsmedelsindustrin
     

Mirella innehar en hög avkastningspotential och i kombination med mycket goda stråegenskaper. Strået är långt, har hög styrka och låg tendens till brytning. Mognaden är något senare än Akseli och kan likställas med Belindas. Kärnan hos Mirella är vitskalig, medelstor samt omsluts av ett tunt skal med en hög skalbarhet. Betaglucan halten ligger på en god nivå men något under Belinda. Betaglukan är spannmålenskostfiber, som har undersökta positiva hälsoeffekter som människoföda. Rymd- och, tusenkornvikten samt proteinhalten ligger i nivå med Belinda men råfettshalten är något lägre. Mirella innehar till allt detta en god sjukdomsprofil. Den goda odlingssäkerheten i kombination med strå- och kärnegenskaperna gör Mirella väl lämpad livsmedelsindustrins behov.

TIDIG HAVRE Avkastning

Behandlat

D+E D-FSverige
2016
Akseli Tidig6460 (100)6780 (100)6160 (100)
Mirella Tidig6970 (108)7600 (112)7010 (114)
Niklas Tidig6540 (101)6940 (102)6280 (102)
SW Galant Tidig7380 (114)7580 (112)6960 (113)
SW Haga Tidig6730 (104)7360 (109)6910 (112)
2015
Akseli Tidig6510 (100)7520 (100)7510 (100)
Mirella Tidig7120 (109)8260 (110)8300 (111)
Niklas Tidig
SW Galant Tidig
SW Haga Tidig7180 (110)8460 (113)8540 (114)
Källa: Officiella försök. www.slu.se/faltforsk, rel.tal jämfört med mätare. Mätare i fetstil.

 

TIDIG HAVRE Odlingsegenskaper

2013-2016          AKSELI          MIRELLA
Rymdvikt, g/l 558 +7
Tusenkornsvikt, g 35,4 +4,6
Stråstyrka, % 87 +9
Strålängd, cm 87 +10
Protein, % av ts 12,3 -1,3
Mognad, dagar 98 +3
Råfett, % 5,5 -0,7
Stärkelse, % av ts 50,1 +2,8

Källa: Officiella försök 2013-2015 område A-F. Rel.tal jämfört med mätare SW Belinda =100. Stråstyrka: 100 = upprätt bestånd, 0 = helt liggande bestånd.

TIDIG HAVRE Avkastning 2013-2016

2013-2016             D+E                 D-F
Akseli, kg/ha 6100 6670
SW Cilla 98 99
Mirella  111  112

Källa: Officiella försök 2013-2016 område D-F. Rel.tal jämfört med mätare Akseli = 100. Stråstyrka: 100 = upprätt bestånd, 0 = helt liggande bestånd.

 

Läs mer om våra sorter i Utsädesguide 2017!

<< Tillbaka