Havre

Symphony

 

 • Foder & Industrihavre
 • Hög kärnkvalitet
 • Goda stråegenskaper

Till foder och industri. Symphony har hög och stabil skörd under olika förhållande dessutom hög kärnkvalitet med goda stråegenskaper och stråstyrka. Symphony besitter en mycket hög agronomisk anpassningsförmåga och är en låginsats sort. Den har också god konkurrenskraft mot ogräs och sjukdomar.

AVKASTNING

Behandlat

AA-B D+E D-FFSkåneSverige
2016
SW Belinda6930 (105)6750 (104)9110 (100)8360 (99)7800 (99) 7620 (100)
SW Galant6580 (100)6510 (100)9070 (100)8410 (100)7910 (100) 7610 (100)
Symphony6770 (103)6790 (104)9230 (102)8560 (102)8060 (102) 7810 (103)
2015
SW Belinda9040 (100)8570 (100)9050 (100)9450 (100)8940 (100)8920 (100)8940 (100)
SW Galant9030 (100)8430 (98)8560 (95)8940 (95)8370 (94)9020 (101)8610 (96)
Symphony9170 (101)8710 (102)8560 (95)9180 (97)9130 (102)9450 (106)8810 (99)

Obehandlat

AA-B D+E D-FFSkåneSverige
2016
SW Belinda6790 (108)6620 (105)9000 (102)8220 (100)7640 (98) 7440 (100)
SW Galant6310 (100)6310 (100)8860 (100)8260 (100)7800 (100) 7450 (100)
Symphony6690 (106)6750 (107)9060 (102)8430 (102)7960 (102) 7700 (103)
2015
SW Belinda8980 (100)8400 (100)8600 (100)8930 (100)8370 (100)8940 (100)8550 (100)
SW Galant8690 (97)8010 (95)8180 (95)8620 (97)8290 (99)8800 (98)8230 (96)
Symphony9000 (100)8370 (100)8790 (102)9250 (104)8960 (107)9230 (103)8690 (102)
Källa: Officiella försök. www.slu.se/faltforsok, rel.tal jämfört med mätare. Mätare i fetstil.

ODLINGSEGENSKAPER

2012-2016     SW GALANT      SYMPHONY
Rymdvikt, g/l 581 -5
Tusenkornvikt, g 37,6 +7,6
Stråstyrka, 100-0  90 -3
Strålängd, cm  96 +6
Mognad, dagar  116 -1
Protein, % av ts  10,2 +0,3
Råfett, %  5,0 -0,1
Stärkelse, % av ts  55,6 -2,9
Ergosterol, mg/kg 47 +1
Källa: Officiella försök 2012-2016. Stråstyrka: 100=fullt upprätt
bestånd, 0=helt liggande bestånd. SW Belinda = mätare.

  
Mjöldagg, % 9 7
Kronrost, % 8 10
Bladfläcksjuka, % 9 11
Svartrost, % 8 7
Källa: Officiella försök 2012-2016.  
 
 AVKASTNING

Could not allocate space for object 'dbo.tblSdLog'.'PK_tblSdLog' in database 'db00006324' because the 'PRIMARY' filegroup is full. Create disk space by deleting unneeded files, dropping objects in the filegroup, adding additional files to the filegroup, or setting autogrowth on for existing files in the filegroup.

Server Error in '/' Application.

Could not allocate space for object 'dbo.tblSdLog'.'PK_tblSdLog' in database 'db00006324' because the 'PRIMARY' filegroup is full. Create disk space by deleting unneeded files, dropping objects in the filegroup, adding additional files to the filegroup, or setting autogrowth on for existing files in the filegroup.

Description: An unhandled exception occurred during the execution of the current web request. Please review the stack trace for more information about the error and where it originated in the code.

Exception Details: System.Data.SqlClient.SqlException: Could not allocate space for object 'dbo.tblSdLog'.'PK_tblSdLog' in database 'db00006324' because the 'PRIMARY' filegroup is full. Create disk space by deleting unneeded files, dropping objects in the filegroup, adding additional files to the filegroup, or setting autogrowth on for existing files in the filegroup.

Source Error:


Line 299:	public int spSdLog([global::System.Data.Linq.Mapping.ParameterAttribute(DbType="NVarChar(50)")] string sessionid, [global::System.Data.Linq.Mapping.ParameterAttribute(DbType="NVarChar(MAX)")] string useragent, [global::System.Data.Linq.Mapping.ParameterAttribute(DbType="NVarChar(50)")] string userhostaddress, [global::System.Data.Linq.Mapping.ParameterAttribute(DbType="Int")] System.Nullable<int> exectime, [global::System.Data.Linq.Mapping.ParameterAttribute(DbType="NVarChar(MAX)")] string varietyNames, [global::System.Data.Linq.Mapping.ParameterAttribute(DbType="NVarChar(MAX)")] string parameterNames, [global::System.Data.Linq.Mapping.ParameterAttribute(DbType="NVarChar(MAX)")] string yearNames, [global::System.Data.Linq.Mapping.ParameterAttribute(DbType="NVarChar(MAX)")] string areaNames, [global::System.Data.Linq.Mapping.ParameterAttribute(DbType="NVarChar(50)")] string lang, [global::System.Data.Linq.Mapping.ParameterAttribute(DbType="NVarChar(50)")] string cropName)
Line 300:	{
Line 301:		IExecuteResult result = this.ExecuteMethodCall(this, ((MethodInfo)(MethodInfo.GetCurrentMethod())), sessionid, useragent, userhostaddress, exectime, varietyNames, parameterNames, yearNames, areaNames, lang, cropName);
Line 302:		return ((int)(result.ReturnValue));
Line 303:	}

Source File: d:\websites\scseeddb.agriprim.com\App_Code\dcScseeddb.designer.cs    Line: 301

Stack Trace:


[SqlException (0x80131904): Could not allocate space for object 'dbo.tblSdLog'.'PK_tblSdLog' in database 'db00006324' because the 'PRIMARY' filegroup is full. Create disk space by deleting unneeded files, dropping objects in the filegroup, adding additional files to the filegroup, or setting autogrowth on for existing files in the filegroup.]
  System.Data.SqlClient.SqlConnection.OnError(SqlException exception, Boolean breakConnection, Action`1 wrapCloseInAction) +3242916
  System.Data.SqlClient.TdsParser.ThrowExceptionAndWarning(TdsParserStateObject stateObj, Boolean callerHasConnectionLock, Boolean asyncClose) +345
  System.Data.SqlClient.TdsParser.TryRun(RunBehavior runBehavior, SqlCommand cmdHandler, SqlDataReader dataStream, BulkCopySimpleResultSet bulkCopyHandler, TdsParserStateObject stateObj, Boolean& dataReady) +4927
  System.Data.SqlClient.SqlCommand.FinishExecuteReader(SqlDataReader ds, RunBehavior runBehavior, String resetOptionsString) +442
  System.Data.SqlClient.SqlCommand.RunExecuteReaderTds(CommandBehavior cmdBehavior, RunBehavior runBehavior, Boolean returnStream, Boolean async, Int32 timeout, Task& task, Boolean asyncWrite, SqlDataReader ds, Boolean describeParameterEncryptionRequest) +3140
  System.Data.SqlClient.SqlCommand.RunExecuteReader(CommandBehavior cmdBehavior, RunBehavior runBehavior, Boolean returnStream, String method, TaskCompletionSource`1 completion, Int32 timeout, Task& task, Boolean asyncWrite) +554
  System.Data.SqlClient.SqlCommand.InternalExecuteNonQuery(TaskCompletionSource`1 completion, String methodName, Boolean sendToPipe, Int32 timeout, Boolean asyncWrite) +475
  System.Data.SqlClient.SqlCommand.ExecuteNonQuery() +386
  System.Data.Linq.SqlClient.SqlProvider.Execute(Expression query, QueryInfo queryInfo, IObjectReaderFactory factory, Object[] parentArgs, Object[] userArgs, ICompiledSubQuery[] subQueries, Object lastResult) +457
  System.Data.Linq.SqlClient.SqlProvider.ExecuteAll(Expression query, QueryInfo[] queryInfos, IObjectReaderFactory factory, Object[] userArguments, ICompiledSubQuery[] subQueries) +213
  System.Data.Linq.SqlClient.SqlProvider.System.Data.Linq.Provider.IProvider.Execute(Expression query) +421
  dcScseeddbDataContext.spSdLog(String sessionid, String useragent, String userhostaddress, Nullable`1 exectime, String varietyNames, String parameterNames, String yearNames, String areaNames, String lang, String cropName) in d:\websites\scseeddb.agriprim.com\App_Code\dcScseeddb.designer.cs:301
  AjaxResult.Page_Load(Object sender, EventArgs e) in d:\websites\scseeddb.agriprim.com\AjaxResult.aspx.cs:1040
  System.Web.UI.Control.OnLoad(EventArgs e) +109
  System.Web.UI.Control.LoadRecursive() +68
  System.Web.UI.Page.ProcessRequestMain(Boolean includeStagesBeforeAsyncPoint, Boolean includeStagesAfterAsyncPoint) +3321


Version Information: Microsoft .NET Framework Version:4.0.30319; ASP.NET Version:4.6.81.0

 

EKO ODLINGSEGENSKAPER 2012-2016
2012-2016    SW GALANT    SYMPHONY
Rymdvikt, g/l 578 -8
Stråstyrka, 100-0 79 +6,7
Strålängd, cm 86 +7
Mognad, dagar 109 +/-0
Protein, % av ts 9,5 +0,2
Tusenkornsvikt, g 37,4 +6,7
Råfett, % 4,9 +/0

Källa: Officiella försök 2012-2016, Stråstyrka:
100=fullt upprätt bestånd, 0= helt nedliggande
bestånd. Rel.tal jämfört med SW Galant EKO.
 

 

EKO KÄrnavkastning årsvis, område D-F 2012-2016

2012-2016 2012 2013 2015 2016
SW Galant (mätare) 4690 5070 5990 3740
Symphony 
106 101 110 106
Källa: Officiella försök 2012-2016. Behandlat. Rel.tal jämfört med SW Barbro = 100.  
 

 

Läs mer om våra sorter i Utsädesguide 2017!

<< Tillbaka