Vårrågvete

NILEX

Snabb i starten

- Stråstyv, frisk
- Hög proteinhalt
- Snabb vårutveckling

Är en stråstyv och frisk vårrågvete med snabb utveckling på våren. Sorten har utmärkt kärnkvalitet, hög tusenkorn- och rymdvikt samt hög proteinhalt.

 

Vårrågvete utvecklas snabbt på våren och har en god konkurrensförmåga mot ogräs, med ett strå som är 10-15 cm längre än på vårvete. Ca en veckas längre vegetationstid jämfört med vårvete.

Vårrågvete tål något lägre pH-värden.

Flera års erfarenhet från Polen, Tyskland, Tjeckien och Storbritannien visar att en högavkastande sort avkastar 10-20% mer än vårkorn och vårvete.

Försöksunderlaget i Sverige är fortfarande litet, men grödan kan komma att få ökad betydelse inte minst på lättare jordar, som ett högavkastande foderalternativ eller till etanol.

    EKO-avkastning


 

Sort:                 Område:
      D-F      
     Sverige
2016    
SW Diskett Eko, kg/ha  4410 4410
Nilex Eko  63 63
Quarna Eko  83  83
2015    
SW Diskett Eko, kg/ha 4700
4700
Nilex Eko -
-
Quarna Eko 85
85
Källa: Officiella Försök Vårvete Eko 2015 och 2016, rel.tal jämfört
med mätare SW Diskett = 100, område D-F = Sverige

 

EKO-odlingsegenskaper

2012-2016
      SW Diskett
     Nilex
Tusenkornvikt, g
39,2 -2,2
Rymdvikt, g/l
791 -46
Stråstyrka, 100-0
95 -5
Strålängd, cm
78 +9
Protein, % av ts
10,6 +0,5
Stärkelse, % av ts
70,8 +/-0
Ergosterol, mg/kg
11 +1
Källa: Officiella försök Vårvete Eko 2012-2016, stråbrytning:
100-0=bäst. Stråstyrka: 100=fullt upprätt bestånd, 0= helt nedligg-
ande bestånd. Rel.tal jämfört med mätare  = SW Diskett.
 

EKO-kärnavkastning årsvis

D-F 2012 2013 2014 2015 2016
SW Diskett, kg ha 3550 3190 4060 4700 4410
Nilex -
102
-
-
63

Källa: Officiella försök Vårvete Eko 2012-2016, rel.tal jämfört med SW Diskett Eko = 100


Läs mer om våra sorter i Utsädesguide 2017!

<< Tillbaka