Vall

Rörsvingel/Rörsvingelhybrid

 


Rörsvingel och rörsvingelhybrid är frodvuxna bladgräs med långa lite sträva blad. Härdigt gräs med hög avkastning, god vinterhärdighet, utmärkt återväxtförmåga och god torktålighet som etablerar sig långsamt och har mycket god återväxtförmåga från 2:a vallåret. Rörsvingel passar bäst i ett intensivt skördesystem till ensilage och bör skördas minst 3 ggr/år för att hålla näringsvärdet uppe. Det är också viktigt att hålla rätt skördetidpunkt för ensilagets bibehållna smaklighet och kvalitet. Finns viss tvekan om att hinna med i skördetidpunkt välj istället en annan blandningspartner.

För att höja protein och sänka fiberinnehåll är röd- och vitklöver lämpliga blandningspartners. I blandningar med rörsvingel bör eng.rajgräs endast ingå med en liten andel eftersom de konkurrerar starkt vid tillväxtstarten. 
 

       Sorter 

 

Karolina - rörsvingel

  • Senare mognad
  • Hög avkastning & uthållighet
  • God smältbarhet, proteinhalt och fiberkvalitet

En ny rörsvingel år 2016! Högavkastande sort för hela Sverige med särskilt goda kvaliteter av uthållighet, energi- och proteinhalt samt god smältbarhet. Karolina har sen mognad vilket medför en bibehållen kvalitet i ett bredare skördefönster och kompletterar därmed rörsvingelhybriden Hykor.

Hykor - rörsvingelhybrid

  • God vinter & torktålighet
  • Mycket hög återväxtförmåga
  • Tidig mognad = intensiv skördestrategi krävs för goda resultat

Hykors styrka ligger i dess goda uthållighet över flera vallår och dess goda återväxtförmåga, varför ett treskördesystem är nödvändigt. Den har ingen stråförkomst i återväxterna. Sorten har god torktålighet och liknar i många fall ängssvingel. Näringskvalitén är inte heller sämre än för ängssvingeln. Hykor är ett tuvbildande gräs med god vinterhärdighet, som i många fall kan ersätta ängssvingel i blandningar. I officiella resultat redovisas grödorna rörsvingelhybrid och ängssvingel tillsammans i tabellen benämnd Ängssvingel.

Näringsanalys rörsvingel/ängssvingel 2015-2016

Sort Ts-
halt
%
Rå-
protein
g/kg ts
Smb.
rp.g/
kg ts
Smält-
barhet
VOS
Energi
MJ/
kg ts
NDF
g/
kg ts
iNDF
g/
kg ts
AAT PBV
SW Minto (ängssvingel) 22,7 134,6 95,1 87,2 11,0 487 61,3 75,9 4,1
Lipoche (ängssvingel) -0,6 +1,3 +1,2 +0,6 +0,1 -13 -3,1 +0,5 +0,6
Praniza (ängssvingel) +0,8 -1,7 -1,6 -1,3 -0,1 -5 +5,3 -0,9 -0,2
SW Swaj (rörsvingel) -0,6 +2,9 +2,8 -1,8 -0,2 -7 +7,6 -1,6 +5,6
Hykor (rörsvingelhybrid) +1,0 -3,6 -3,5 -3,8 -0,4 +13 +16,4 -2,8 +1,2
Karolina (rörsvingel) -1,5 +6,6 +6,2 -0,2 -0,1 -23 +1,1 -0,4 +7,3

Källa: Officiella försök kvalitet 2015-2016. Värden utförda i skörd 1. Mätare SW Minto område A-G.         


 Avkastning rörsvingel Ts-skörd 2011-2016 område A-G

Vallår Sort Totalt kg/ha Rel.tal Delskördar
        Skörd 1 Skörd 2 Skörd 3
Vall 1 SW Minto (ängssvingel) 10 443 100 4 480 2 713 3 448
  Lipoche (ängssvingel) 11 030 106 102 106 106
  Praniza (ängssvingel) 11 342 109 112 105 104
  Preval (ängssvingel) 9 412 90 92 100 89
  SW Swaj (rörsvingel) 11 259 108 86 125 119
  Hykor (rörsvingelhybrid) 11 865 114 93 123 129
  Karolina (rörsvingel) 10 958 105 80 123 119
             
Vall 2 SW Minto (ängssvingel) 12 261 100 6 655 2 666 2 969
  Lipoche (ängssvingel) 12 677 103 102 101 109
  Praniza (ängssvingel) 12 974 106 105 102 112
  Preval (ängssvingel) 13 030 106 104 107 112
  SW Swaj (rörsvingel) 14 517 118 104 142 131
  Hykor (rörsvingelhybrid) 15 804 129 113 144 151
  Karolina (rörsvingel) 14 523 118 101 145 134
             
Källa: Officiella försök 2011-2016 område A-G. Rel.tal i jämförelse med mätare ängssvingel SW Minto = 100. (Ängssvingel och rörsvingel mäts i samma tabell).
 

Odlingsegenskaper

Sort Bestånd vår,
vall 1 % 1-100
Bestånd vår,
vall 2 % 1-100
Beg.
axgång,
dagar fr. 1/5
SW Minto (ängssv.)  89 90 28
SW Swaj (rörsvingel)  87 92 28
Karolina (rörsvingel  86 89 29
Hykor (rörsvingelhybrid)  89 93 26
       
Källa: Beståndsutveckling ängssvingel, seriesammantällning officiella försök 2007-2016. Område A-G. Bestånd 1-100. 100 = fullt bestånd jämfört med mätare SW Minto.
 

 

 

 

 

 Rörsvingel avkastning Norrland

Vall Sort Total Rel. Delskörd
    skörd tal Skörd 1 Skörd 2 Skörd 3
             
Vall 1 SW Revansch (ängssvingel) 8 165 100 4 109 3 646 2 368
  Karolina (rörsvingel)  9 151 112  94  126  118
             
Vall 2 SW Revansch (ängssvingel) 8 184 100 4 128 3 724 2 030
  Karolina (rörsvingel) 9 826 120 111 124 143
             
Vall 3 SW Revansch (ängssvingel) 7 551 100 3 940 3 536 1 321
  Karolina (rörsvingel) - - - - -
 
Källa: Officiella försök, seriesammanställning område H-I, år 2011-2015. Rel.tal jämfört med mätare SW Revansch = 100.
 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

Läs hela vårt OptiVall-koncept här!  

<< Tillbaka