Vall

Rörsvingel/RörsvingelhybridRörsvingel och rörsvingelhybrid är frodvuxna bladgräs med långa lite sträva blad. Härdigt gräs med hög avkastning, god vinterhärdighet, utmärkt återväxtförmåga och god torktålighet som etablerar sig långsamt och har mycket god återväxtförmåga från 2:a vallåret. Rörsvingel passar bäst i ett intensivt skördesystem till ensilage och bör skördas minst 3 ggr/år för att hålla näringsvärdet uppe. Det är också viktigt att hålla rätt skördetidpunkt för ensilagets bibehållna smaklighet och kvalitet. Finns viss tvekan om att hinna med i skördetidpunkt välj istället en annan blandningspartner.

För att höja protein och sänka fiberinnehåll är röd- och vitklöver lämpliga blandningspartners. I blandningar med rörsvingel bör eng.rajgräs endast ingå med en liten andel eftersom de konkurrerar starkt vid tillväxtstarten. 

       Sorter 

Karolina - rörsvingel

En ny rörsvingel år 2016! Högavkastande sort för hela Sverige med särskilt goda kvaliteter av uthållighet, energi- och proteinhalt samt god smältbarhet. Karolina har sen mognad vilket medför en bibehållen kvalitet i ett bredare skördefönster och kompletterar därmed rörsvingelhybriden Hykor.

Hykor - rörsvingelhybrid

Hykors styrka ligger i dess goda uthållighet över flera vallår och dess goda återväxtförmåga, varför ett treskördesystem är nödvändigt. Den har ingen stråförkomst i återväxterna. Sorten har god torktålighet och liknar i många fall ängssvingel. Näringskvalitén är inte heller sämre än för ängssvingeln. Hykor är ett tuvbildande gräs med god vinterhärdighet, som i många fall kan ersätta ängssvingel i blandningar. I officiella resultat redovisas grödorna rörsvingelhybrid och ängssvingel tillsammans i tabellen benämnd Ängssvingel.

Näringsanalys rörsvingel/ängssvingel 2015-2016

Sort Ts-
halt
%
Rå-
protein
g/kg ts
Smb.
rp.g/
kg ts
Smält-
barhet
VOS
Energi
MJ/
kg ts
NDF
g/
kg ts
iNDF
g/
kg ts
AAT PBV
SW Minto (ängssvingel) 22,7 134,6 95,1 87,2 11,0 487,4 97,3 75,9 4,1
SW Swaj (rörsvingel) -0,6 +2,9 +2,8 -1,8 -0,2 -7 +13,7 -1,6 +5,6
Karolina (rörsvingel) -1,5 +6,6 +6,2 -0,2 -0,1 -23,3 +4,8 -0,4 +7,3
Hykor (rörsvingelhybrid) +1 -3,6 -3,5 -3,8 -0,4 +12,9 +29,1 -2,8 +1,2

Källa:
Officiella försök kvalitet 2015-2016. Värden utförda i skörd 1. Mätare SW Minto område A-G.
         
Avkastning rörsvingel Ts-skörd 2011-2016 område A-G

Vallår Sort Totalt kg/ha Rel.tal Delskördar
        Skörd 1 Skörd 2 Skörd 3
Vall 1 SW Minto (ängssvingel) 10 443 100 4 480 2 713 3 448
  SW Swaj (rörsvingel) 11 259 108 86 125 119
  Hykor (rörsvingelhybrid) 10 958 105 80 123 119
  Karolina (rörsvingel) 11 865 114 93 123 129
             
Vall 2 SW Minto (ängssvingel) 12 261 100 6 655 2 666 2 969
  SW Swaj (rörsvingel) 14 517 118 104 104 131
  Hykor (rörsvingelhybrid) 14 523 118 101 101 134
  Karolina (rörsvingel) 15 804 129 113 113 151
             
Källa: Officiella försök 2011-2016 område A-G. Rel.tal i jämförelse med mätare ängssvingel SW Minto = 100. (Ängssvingel och rörsvingel mäts i samma tabell).

 

Odlingsegenskaper

Sort Bestånd vår,
vall 1 % 1-100
Bestånd vår,
vall 2 % 1-100
Beg.
axgång,
dagar fr. 1/5
SW Minto (ängssv.)  89 90
29
SW Svaj (rörsvingel)  87 92 29
Karolina (rörsvingel  85 91 30
Hykor (rörsvingelhybrid)  88 94 27
       
Källa: Beståndsutveckling ängssvingel, seriesammantällning officiella försök 2006-2015. Område A-G. Bestånd 1-100. 100 = fullt bestånd jämfört med mätare SW Minto.


 

 

 

 

Rörsvingel avkastning Norrland

Sort Total Skörd/Vallår Skörd/Skördetillfälle
  skörd
Vall 1
Vall2
Vall 3
Skörd 1
Skörd 2
Skörd 3
               
SW Revansch (ängssvingel) 7 781 7 887 8 187 7 288 4 038 3 676 1 776
SW Swaj (rörsvingel)  121  111  125  125  112  132  -
Norild (ängssvingel)
 98  -  97  98  92  105  -
Hykor (rörsvingelhybrid)
 112  96  113  128  102  122  115
Karolina (rörsvingel)
 111  111  -  -  89  125  140

Källa:
Officiella försök, seriesammanställning område H-I, år 2011-2015. Rel.tal jämfört med mätare SW Revansch = 100.


 


      Läs hela vårt OptiVall-koncept här!  

 

<< Tillbaka