Vall

rajsvingel


En korsning mellan italienskt rajgräs och ängssvingel. Ängssvingelns goda härdighet kombinerat med det italienska rajgräsets snabba etablering och höga smältbarhet. Finns också korsningar med ängssvingel/eng.rajgräs och italienskt rajgräs/ängssvingel.

Rajsvingel med eng.rajgräs har bättre näringsinnehåll än rajsvingel med italienskt rajgräs, d v s större innehåll av råprotein och energi samt mindre fiberinnehåll.


       Sorter 

 

Achilles

Achilles är en korsning mellan ängssvingel och italienskt rajgräs. Och det är en rajsvingel av samma typ som sorten Perun men med tidigare mognad. Den används till slåtterblandningar där man önskar tidig och hög 1:a skörd. I officiella resultat redovisas grödorna eng.rajgräs och rajsvingel tillsammans i tabellen benämnd eng.rajgräs.

Perun

Perun är en korsning mellan ängssvingel och italienskt rajgräs. Den liknar italienskt rajgräs men har bättre vinterhärdighet. Perun överträffar engelskt rajgräs det första vallåret och har även andra vallåret en mycket hög avkastning. Passar bra till ensilering tillsammans med engelskt rajgräs, timotej, ängssvingel och rödklöver. I officiella resultat redovisas grödorna eng.rajgräs och rajsvingel tillsammans i tabellen benämnd eng.rajgräs.


 

 

 

Näringsanalys eng.rajgräs 2015

Sort
Ts-
halt
%
Rå-
protein
g/kg ts
Smb.
rp.g/
kg ts
Smält-
barhet
VOS
Energi
MJ/
kg ts
NDF
g/
kg ts
iNDF
g/
kg ts
AAT
SW Birger (eng.rajgräs)
18,2 92,1 55,1 85,6 11,0 466,4 162,2 75,9
Achilles (rajsvingel)
+0,9 -2,6 -2,4 -1,8 -0,1 +42,8 +5,8 -1,3
Kentaur (eng.rajgräs)
-0,1 +1,0 +1,0 -0,5 +/-0 -12,9 +12,1 -0,4

Källa:
Officiella försök eng.rajgräs kvalitet 2015. Värden utförda i skörd 1. Mätare SW Birger.
Rajsvingel ingår i tabellen med eng.rajgräs.


Avkastning eng.rajgräs Ts-skörd 2011-2015 område A-G

Vallår Sort Totalt
kg/ha
Rel.tal Delskördar
        Skörd 1 Skörd 2 Skörd 3
Vall 1 SW Birger (eng.rajgräs)
14 715 100 7 067 3 714 3 914
  Kentaur (eng.rajgräs)
 15 493
 105  99  116  107
  Achilles (rajsvingel)
 16 415
 112  106  124  111
  Perun (rajsvingel)
 16 154
 110  102  125  110
             
Vall 2 SW Birger (eng.rajgräs)
 11 054
 100  5 743
 2 867
 2 398
  Kentaur (eng.rajgräs)  11 745
 106  97  121  111
  Achilles (rajsvingel)  13 113
 119  117  127  127
  Perun (rajsvingel)  12 398
 112  106  126  116

Källa:
Officiella försök eng.rajgräs 2011-2015 område A-G. Rel.tal i jämförelse med mätare
SW Minto = 100. Rajgräs ingår i tabellen eng.rajgräs.

 

 

Odlingsegenskaper

Sort Bestånd vår,
vall 1 % 1-100
Bestånd vår,
vall 2 % 1-100
Beg.axgång,
dagar fr. 1/5
SW Birger (eng.raj)
95 93 31
Perun (rajsvingel)
92 78
29
Achilles (rajsvingel)
92 81 26

Källa:
Beståndsutveckling eng.rajgräs, officiella försök 2006-2015. Område A-G. Bestånd 1-100.
100 = fullt bestånd rel.tal jämfört med mätare SW Birger.
       Läs hela vårt OptiVall-koncept här!  

 

<< Tillbaka