Vall

rajsvingel

 

En korsning mellan italienskt rajgräs och ängssvingel. Ängssvingelns goda härdighet kombinerat med det italienska rajgräsets snabba etablering och höga smältbarhet. Finns också korsningar med ängssvingel/eng.rajgräs och italienskt rajgräs/ängssvingel.

Rajsvingel med eng.rajgräs har bättre näringsinnehåll än rajsvingel med italienskt rajgräs, d v s större innehåll av råprotein och energi samt mindre fiberinnehåll.

 

       Sorter 

 

 

Achilles

  • Tidig mognad
  • God avkastning
  • Presterar i varje delskörd

Achilles är en korsning mellan ängssvingel och italienskt rajgräs. Och det är en rajsvingel av samma typ som sorten Perun men med tidigare mognad. Den används till slåtterblandningar där man önskar tidig och hög 1:a skörd. I officiella resultat redovisas grödorna eng.rajgräs och rajsvingel tillsammans i tabellen benämnd eng.rajgräs.

  

Näringsanalys eng.rajgräs 2015-2016

Sort Ts-
halt
%
Rå-
protein
g/kg ts
Smb.
rp.g/
kg ts
Smält-
barhet
VOS
Energi
MJ/
kg ts
NDF
g/
kg ts
iNDF
g/
kg ts


AAT
SW Birger (eng.rajgräs) 19,2 103,2 65,6 85,2 10,8 470 72,1 72,5
Achilles (rajsvingel) +1,7 -6,3 -6,1 -2,9 -0,3 +50 +13 -2

Källa: Officiella försök eng.rajgräs kvalitet 2015. Värden utförda i skörd 1. Mätare SW Birger.
Rajsvingel ingår i tabellen med eng.rajgräs. 

 

 

 

Avkastning eng.rajgräs Ts-skörd 2011-2015 område A-G

Vallår Sort Totalt
kg/ha
Rel.tal Delskördar
        Skörd 1 Skörd 2 Skörd 3
Vall 1 SW Birger (eng.rajgräs) 14 550 100 7 096 3 662 3 753
  Achilles (rajsvingel)  16 021  110  105  121  109
  Perun (rajsvingel)  15 689  108  100  122  108
             
Vall 2 SW Birger (eng.rajgräs)  11 656  100  5 944  2 935  2 849
  Achilles (rajsvingel)  12 629  108  101  123  108
  Perun (rajsvingel)  12 300  106  98  126  100

Källa: Officiella försök eng.rajgräs 2007-2016 område A-G. Rel.tal i jämförelse med mätare
SW Birger = 100. Rajgräs ingår i tabellen eng.rajgräs.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odlingsegenskaper

Sort Bestånd vår,
vall 1 % 1-100
Bestånd vår,
vall 2 % 1-100
Beg.axgång,
dagar fr. 1/5
SW Birger (eng.raj) 95 93 30
Perun (rajsvingel) 92 78 28
Achilles (rajsvingel) 93 83 25

Källa: Beståndsutveckling eng.rajgräs, officiella försök 2007-2016. Område A-G.
Bestånd 1-100. 100 = fullt bestånd rel.tal jämfört med mätare SW Birger.

 

Läs hela vårt OptiVall-koncept här!  

<< Tillbaka