FoderHavre

Akseli

för Svealand och Norrland!

  • Tidig sort
  • Mycket ståstyv
  • Hög fetthalt

Akseli har mycket hög avkastning för att vara en tidig sort. Även under olika förhållanden (år, odlingsområde och jordarter). Den är mycket stråstyv och har särskilt god sjukdomsresistens. Dess höga rymdvikt och bra fetthalt ger sorten högt energivärde, en fördel i foderblandningen. Passar bra i Svealand och Norrland!

TIDIG HAVRE AVkastning 2013-2016

2013-2016             D+E                 D-F
Akseli, kg/ha 6100 6670
SW Cilla 98 99
Mirella  111  112

Källa: Officiella försök 2013-2016 område D-F. Rel.tal jämfört med mätare Akseli = 100. Stråstyrka: 100 = upprätt bestånd, 0 = helt liggande bestånd.

TIDIG HAVRE Odlingsegenskaper 2013-2016

2013-2016          AKSELI          MIRELLA
Rymdvikt, g/l 558 +7
Tusenkornsvikt, g 35,4 +4,6
Stråstyrka, % 87 +9
Strålängd, cm 87 +10
Protein, % av ts 12,3 -1,3
Mognad, dagar 98 +3
Råfett, % 5,5 -0,7
Stärkelse, % av ts 50,1 +2,8

Källa: Officiella försök 2013-2015 område A-F. Rel.tal jämfört med mätare SW Belinda =100. Stråstyrka: 100 = upprätt bestånd, 0 = helt liggande bestånd.

Avkastning tidig Havre

Behandlat

D+E D-FSverige
2016
Akseli Tidig6460 (100)6780 (100)6160 (100)
Mirella Tidig6970 (108)7600 (112)7010 (114)
Niklas Tidig6540 (101)6940 (102)6280 (102)
SW Galant Tidig7380 (114)7580 (112)6960 (113)
SW Haga Tidig6730 (104)7360 (109)6910 (112)
2015
Akseli Tidig6510 (100)7520 (100)7510 (100)
Mirella Tidig7120 (109)8260 (110)8300 (111)
Niklas Tidig
SW Galant Tidig
SW Haga Tidig7180 (110)8460 (113)8540 (114)
Källa: Officiella försök. www.slu.se/faltforsk, rel.tal jämfört med mätare. Mätare i fetstil.

NORRLAND Kärnavkastning årsvis Havre 2011-2015

Sort/År
2011 2012 2013 2014 2015
SW Cilla Kg/ha 3280 3670 4510 3240 4780
Akseli 117 102 90 89 96

Källa: Officiella försök 2012-2015 Norrland, medel, rel.tal,
jämfört med SW Cilla=100.

 

NORRLAND Kärnavkastning Havre 2011-2015

Obehandlat / område
AC-län BD-län Y-län
SW Cilla Kg/ha 4180 3520 4010
Akseli 91 106 93

Källa: Officiella försök Norrland 2011-2015. Rel.tal jämfört
med mätare SW Cilla = 100. Försöksplatser: Lännäs (Y), Ås (Z),
Röbäcksdalen (AC) och Öjebyn (BD).
  

 
 

NORRLAND Odlingsegenskaper Havre 2011-2015

2011-2015 SW CILLA AKSELI
Rymdvikt, g/l 577 -3
Stråstyrka, % 78 +12
Strålängd, cm 66 -1
Tusenkornvikt, g 37,1 -3,4
Råfett, % 4,9 +1,1

Källa: Officiella försök 2011-2015, Norrland. Stråstyrka:
100 = fullt upprätt bestånd, 0 = helt liggande bestånd.
Jämfört med SW Cilla = 100.

Avkastning

EKO Odlingsegenskaper 2012-2016

2012-2016    SW Galant EKO    Akseli EKO

Rymdvikt, g/l

578 -8

Stråstyrka, 100-0

79 +6

Strålängd, cm

86 +7

Mognad, dagar

109 +/-0

Protein, % av ts

9,5 +0,2

Tusenkornsvikt, g

37,4 +6,7

Råfett, %

4,9 +/-0

Källa:  Eko Officiella försök 2012-2016, Stråbrytning: 100-0, 0=bäst. Stråstyrka: 100=fullt upprätt bestånd, 0= helt nedliggande bestånd. Rel.tal jämfört med SW Galant Eko. 

EKO-kärnavkastning årsvis 2012-2016

Sort/År
2011 2012 2013 2014 2015
SW Cilla Kg/ha 3280 3670 4510 3240 4780
Akseli 117 102 90 89 96

Källa: Officiella försök 2012-2015 Norrland, medel, rel.tal,
jämfört med SW Cilla=100.

 

Läs mer om våra sorter i Utsädesguide 2017!

<< Tillbaka