vårkorn

Luhkas

tidigt foderkorn som ger möjligheter

- Tidig mognad, bra före höstraps
- God avkastning
- Mlo-resistens

Luhkas (2-rad) kännetecknas av tidig mognad kombinerat med mycket god avkastningsförmåga och kärnkvalitet. Sorten har även god stråstyrka och god sjukdomsresistens. Luhkas är en bra förfrukt till höstraps och har en MLO-resistens mot mjöldagg och medelmåttiga angrepp mot bladfläcksjuka. Luhkas är ett tidigt foderkorn anpassat för södra och mellersta Sverige.

Avkastning
Odlingsegenskaper
2013-2017     Syntetisk
     Mätare
   Luhkas
Rymdvikt, g/l 694 +21
Stråstyrka, 100-0 88 -5
Stråbrytning, 100-0 14 +11
Strålängd, cm 71,6 -2,8
Mognad, dagar 116 -3
Protein, % av ts 10,3 +0,4
Tusenkornsvikt, g 52,6 +1,5
Stärkelse, % av ts 62,5 +/-0

Källa: Officiella försök 2013-2017, Medeltal behandlat/
obehandlat, stråbrytning: 100-0,0=bäst. Stråstyrka:
100=fullt upprätt bestånd, 0= helt nedliggande bestånd.
Rel.tal jämfört med Syntetisk Mätare.
 
 
Mjöldagg, % 2 1
Kornrost, % 7 10
Sköldfläcksjuka, % 1 3
Bladfläcksjuka, % 7 11

Källa: Officiella försök 2013-2017. 

 

 
   

Läs mer om våra sorter i Utsädesguide 2018!

<< Tillbaka

 

 

 

Avkastning område Norrland 2012-2016

Obehandlat område AC-län BD-län Y-län Z-län    
SW Judit 6-r (mätare) 5130 4210 4020 6050    
SW Barbro 2-r 93 98 110 100    
Aukusti 6-r 105 102 97 102    
Severi 6-r 108 110 119 113    
Kaarle 6-r 121 124 129 115    

Källa: Officiella försök 2012-2016 område Norrland. Lännäs (Y), ÅS (Z), Rörbäcksdalen (AC) och Öjebyn (BD). Rel.tal jämfört med mätare SW Judit=100. Medel, oavsett utsädesmängd.
 
 
Kärnavkastning årsvis - område Norrland
 
År 2012 2013 2014 2015 2016  
 SW Judit 6-r (mätare) 4380 5110 3900 5370 5420  
 SW Barbro 2-r 104 100 99 102 100  
 Aukusti 6-r102 102 108 102 94 103  
 Severi 6-r - 120 110 107 111  
Kaarle 6-r - - - 117 117  

Källa: Officiella försök 2011-2015 område Norrland. Lännäs (Y), ÅS (Z), Rörbäcksdalen (AC) och Öjebyn (BD). Rel.tal jämfört med mätare
SW Judit = 100.
 
 

Odlingsegenskaper - område Norrland
 
2012-2016 SW Judit SW Barbro Aukusti Severi Kaarle  
Rymdvikt, g/l 656  +16  +6  +10 +3  
Stråstyrka, % 88  -5 +1  +7 +7  
Strålängd, cm 72  +2  +6  +2 +6  
Mognad, dagar 93 +6  +1  +6 +13  
Tusenkornvikt, g 39,8  +8,1  +2,6  +2,3 +5,4  
Protein, % av ts 12 +0,8 -0,4 -1,3 -1,1  
Stärkelse, % av ts 60  -2  +0,3  +1 +0,6  


Källa: Officiella försök 2012-2016 Norrland, stråbrytning: 100-0,0=bäst. Stråstyrka: 100=fullt upprätt bestånd, 0= helt nedliggande bestånd. Rel.tal jämfört med mätare SW Judit=100.

Sköldfläcksjuka, % 0  9 1 0 0  
Bladfläcksjuka, % 13  16  11  4 -  
 

 

 
 
 

 

Läs mer om våra sorter i Utsädesguide 2018!

<< Tillbaka