rågvete

borwo

Frisk som få!

- Frisk
- Hög motståndskraft mot gulrost
- Utmärkt stråstyrka

Ett rågvete med polskt ursprung som särskilt utmärker sig för sin goda sjukdomsresistens. Sorten har utmärkt stråstyrka och mycket god kärnkvalitet, men mognar senare än mätaren.

Avkastning

Could not allocate space for object 'dbo.tblSdLog'.'PK_tblSdLog' in database 'db00006324' because the 'PRIMARY' filegroup is full. Create disk space by deleting unneeded files, dropping objects in the filegroup, adding additional files to the filegroup, or setting autogrowth on for existing files in the filegroup.

Server Error in '/' Application.

Could not allocate space for object 'dbo.tblSdLog'.'PK_tblSdLog' in database 'db00006324' because the 'PRIMARY' filegroup is full. Create disk space by deleting unneeded files, dropping objects in the filegroup, adding additional files to the filegroup, or setting autogrowth on for existing files in the filegroup.

Description: An unhandled exception occurred during the execution of the current web request. Please review the stack trace for more information about the error and where it originated in the code.

Exception Details: System.Data.SqlClient.SqlException: Could not allocate space for object 'dbo.tblSdLog'.'PK_tblSdLog' in database 'db00006324' because the 'PRIMARY' filegroup is full. Create disk space by deleting unneeded files, dropping objects in the filegroup, adding additional files to the filegroup, or setting autogrowth on for existing files in the filegroup.

Source Error:


Line 299:	public int spSdLog([global::System.Data.Linq.Mapping.ParameterAttribute(DbType="NVarChar(50)")] string sessionid, [global::System.Data.Linq.Mapping.ParameterAttribute(DbType="NVarChar(MAX)")] string useragent, [global::System.Data.Linq.Mapping.ParameterAttribute(DbType="NVarChar(50)")] string userhostaddress, [global::System.Data.Linq.Mapping.ParameterAttribute(DbType="Int")] System.Nullable<int> exectime, [global::System.Data.Linq.Mapping.ParameterAttribute(DbType="NVarChar(MAX)")] string varietyNames, [global::System.Data.Linq.Mapping.ParameterAttribute(DbType="NVarChar(MAX)")] string parameterNames, [global::System.Data.Linq.Mapping.ParameterAttribute(DbType="NVarChar(MAX)")] string yearNames, [global::System.Data.Linq.Mapping.ParameterAttribute(DbType="NVarChar(MAX)")] string areaNames, [global::System.Data.Linq.Mapping.ParameterAttribute(DbType="NVarChar(50)")] string lang, [global::System.Data.Linq.Mapping.ParameterAttribute(DbType="NVarChar(50)")] string cropName)
Line 300:	{
Line 301:		IExecuteResult result = this.ExecuteMethodCall(this, ((MethodInfo)(MethodInfo.GetCurrentMethod())), sessionid, useragent, userhostaddress, exectime, varietyNames, parameterNames, yearNames, areaNames, lang, cropName);
Line 302:		return ((int)(result.ReturnValue));
Line 303:	}

Source File: d:\websites\scseeddb.agriprim.com\App_Code\dcScseeddb.designer.cs    Line: 301

Stack Trace:


[SqlException (0x80131904): Could not allocate space for object 'dbo.tblSdLog'.'PK_tblSdLog' in database 'db00006324' because the 'PRIMARY' filegroup is full. Create disk space by deleting unneeded files, dropping objects in the filegroup, adding additional files to the filegroup, or setting autogrowth on for existing files in the filegroup.]
  System.Data.SqlClient.SqlConnection.OnError(SqlException exception, Boolean breakConnection, Action`1 wrapCloseInAction) +3242916
  System.Data.SqlClient.TdsParser.ThrowExceptionAndWarning(TdsParserStateObject stateObj, Boolean callerHasConnectionLock, Boolean asyncClose) +345
  System.Data.SqlClient.TdsParser.TryRun(RunBehavior runBehavior, SqlCommand cmdHandler, SqlDataReader dataStream, BulkCopySimpleResultSet bulkCopyHandler, TdsParserStateObject stateObj, Boolean& dataReady) +4927
  System.Data.SqlClient.SqlCommand.FinishExecuteReader(SqlDataReader ds, RunBehavior runBehavior, String resetOptionsString) +442
  System.Data.SqlClient.SqlCommand.RunExecuteReaderTds(CommandBehavior cmdBehavior, RunBehavior runBehavior, Boolean returnStream, Boolean async, Int32 timeout, Task& task, Boolean asyncWrite, SqlDataReader ds, Boolean describeParameterEncryptionRequest) +3140
  System.Data.SqlClient.SqlCommand.RunExecuteReader(CommandBehavior cmdBehavior, RunBehavior runBehavior, Boolean returnStream, String method, TaskCompletionSource`1 completion, Int32 timeout, Task& task, Boolean asyncWrite) +554
  System.Data.SqlClient.SqlCommand.InternalExecuteNonQuery(TaskCompletionSource`1 completion, String methodName, Boolean sendToPipe, Int32 timeout, Boolean asyncWrite) +475
  System.Data.SqlClient.SqlCommand.ExecuteNonQuery() +386
  System.Data.Linq.SqlClient.SqlProvider.Execute(Expression query, QueryInfo queryInfo, IObjectReaderFactory factory, Object[] parentArgs, Object[] userArgs, ICompiledSubQuery[] subQueries, Object lastResult) +457
  System.Data.Linq.SqlClient.SqlProvider.ExecuteAll(Expression query, QueryInfo[] queryInfos, IObjectReaderFactory factory, Object[] userArguments, ICompiledSubQuery[] subQueries) +213
  System.Data.Linq.SqlClient.SqlProvider.System.Data.Linq.Provider.IProvider.Execute(Expression query) +421
  dcScseeddbDataContext.spSdLog(String sessionid, String useragent, String userhostaddress, Nullable`1 exectime, String varietyNames, String parameterNames, String yearNames, String areaNames, String lang, String cropName) in d:\websites\scseeddb.agriprim.com\App_Code\dcScseeddb.designer.cs:301
  AjaxResult.Page_Load(Object sender, EventArgs e) in d:\websites\scseeddb.agriprim.com\AjaxResult.aspx.cs:1040
  System.Web.UI.Control.OnLoad(EventArgs e) +109
  System.Web.UI.Control.LoadRecursive() +68
  System.Web.UI.Page.ProcessRequestMain(Boolean includeStagesBeforeAsyncPoint, Boolean includeStagesAfterAsyncPoint) +3321


Version Information: Microsoft .NET Framework Version:4.0.30319; ASP.NET Version:4.6.81.0
Odlingsegenskaper

 2012-2016
          Tulus
           Borwo
          Trefl
Rymdvikt, g/l 739 +11 +15
Stråstyrka, 100-0 98 -1 -8
Strålängd, cm 105 -9 +/-0
Mognad, dagar 317 +3 +/-0
Vinterhärdighet, % 94 +3 +4
Tusenkornvikt, g 49,6 -1,3 -2,3
Protein, % av ts 11,1 -0,1 -0,2
Ergosterol, mg/kg
8 +2 +3

Källa:
Officiella behandlade försök 2012-2016. Stråstyrka: 100=fullt upprätt bestånd,
0=helt liggande bestånd.  Rel.tal jämfört med mätare =Tulus.

Bladfläcksjuka, % 8 4 8
Gulrost, % 4 -1 2
Mjöldagg, % 7 7 1

Källa:
Officiella försök 2012-2016, obehandlat.  

 

Kärnavkastning årsvis

  Område A-B   Område D-F
Sort 2012 2013 2014 2015 2016   2012 2013 2014 2015 2016
Tulus, kg/ha 9430 9000 10 820 8530 9310   11 690 5510 10 590 11 170 9060
SW Empero 102 102 105 118 105   103 107 107 102 104
SW Remiko 100 109 108 111 97   105 120 107 101 94
Borwo 99 98 105 103 100   98 115 102 98 109
Trefl - - 101 122 93   - - 105 92 92
Källa: Officella försök 2012-2016, behandlat. Rel.tal jämfört med mätare Tulus = 100.   

Eko-resultat från Råg och Rågvete 2015-2015

 

Obehandlat

Sverige
2016
Borwo Eko7200 (96)
Herakles (SH) Eko6480 (87)
Palazzo (H) Eko
Sortblandning Eko6760 (90)
SW Amilo Eko6440 (86)
SW Caspian (H) Eko7330 (98)
SW Empero Eko6740 (90)
SW Remiko Eko
Trefl Eko7020 (94)
Tulus Eko7490 (100)
2015
Borwo Eko4780 (85)
Herakles (SH) Eko
Palazzo (H) Eko7140 (127)
Sortblandning Eko6250 (111)
SW Amilo Eko5620 (100)
SW Caspian (H) Eko6830 (122)
SW Empero Eko4760 (85)
SW Remiko Eko2220 (40)
Trefl Eko
Tulus Eko3810 (68)
Källa: Officiella försök www.slu.se/faltforsk, rel.tal jämfört med mätare. Mätare i fetstil.


EKO-odlingsegenskaper

 2012-2016
          Tulus Eko
    SW Empero Eko
Borwo Eko
Rymdvikt, g/l 734 -3 +19
Stråstyrka, 100-0 90 +2 +4
Strålängd, cm 97 -15 -11
Mognad, dagar 322 +1 -1
Vinterhärdighet, % 77 +6 +13
Tusenkornvikt, g 42,2 +2,3 -0,2
Protein, % av ts 10,6 -0,6 +0,3
Ergosterol, mg/kg
8 -1 +2

Källa:
Officiella behandlade försök 2012-2016. Stråstyrka: 100=fullt upprätt bestånd,
0=helt liggande bestånd.  Rel.tal jämfört med mätare =Tulus.

 

 EKO-kärnavkastning

2012-2016 2012 2013 23014 2015 2016
Tulus, kg/ha 4130 4440 5730 3810 7490
SW Empero 143 110 102 125 90
Borwo - - - 126 96

Källa:
EKO officiella försök 2012-2016. Reltal jämfört med Tulus = 100 område A-F = Sverige.


Läs mer i Utsädesguide 2017!

<< Tillbaka