Vall

lusern

 

Lusern är mycket torktålig på grund av sin djupa pålrot. Arten är mycket aggressiv men etablerar sig långsamt och avkastningen är störst i vall 2. Den är mycket tidig i utvecklingen och får snabbt försämrad smaklighet om den skördas sent. Lusern kräver ett pH över 6,0 och är mycket känslig för betestramp eftersom tillväxtpunkten ligger i stjälkbasen. Den har en stor andel stjälkar som ger stort fiberinnehåll med låg energihalt och högt proteininnehåll. Ympning av utsädet är ett krav på jordar där lusern inte har odlats tidigare.

 

       Sorter 

 

 

Radius

En medeltidig sort, med upprätt stjälk och riklig blomning. Radius har bra motståndskraft vid kalla köldperioder i samband med frösättning, vilket förhindrar drösning. Den utmärker sig också för sin resistens mot vissnesjuka. Hög torrsubstansskörd liksom bra skördestabilitet under vegetationstiden gör Radius till en toppsort, som rekommenderas både i renbestånd och i blandning med gräs.
       

Creno 

Creno är välägnad till slåttervall och ger en hög torrsubstansskörd både i renbestånd och blandning. En viss inblandning av gräs har dock oftast fördelen av en högre totalavkastning samtidigt som ogräsinslaget minskar och leder till en något bättre smältbarhet av grönmassan. Creno har god uthållighet och är mycket torktolerant.

 

LUSERN Näringsanalys 2015

Sort Ts-
halt
%
Rå-
protein
g/kg ts
Smb.
rp.g/
kg ts
Smält-
barhet
VOS
Energi
MJ/
kg ts
NDF
g/
kg ts
iNDF
g/
kg ts
AAT PVB
SW Nexus 23,3 157,0 116,1 82,0 10,3 336,2 286,4 72,2 32,4
Radius +0,1 +0,8 +0,8 +0,4 +/-0 +21,3 -21,3 +0,4 +0,1

Källa: Officiella försök kvalitet 2015. Värden utförda i skörd 1. Mätare SW Nexus.

Avkastning lusern Ts-skörd 2011-2015 område A-G

Vallår Sort Totalt kg/ha Rel.tal Delskördar
        Skörd 1 Skörd 2 Skörd 3
Vall 1 SW Nexus 10 004 100 4 101 2 901 2 649
  Radius 10 129 101 99 103 104
  Creno 10 135 101 99 105 101
             
Vall 2 SW Nexus 11 345 100 5 839 2 904 2 602
  Radius  11 177 99 95 99 105
  Creno 11 598 102 100 105 104
             
Vall 3 SW Nexus 9 342 100 5 315 2 461 1 888
  Radius 8 355 89 91 99 95
  Creno 9 016 97 94 105 105
             
Källa: Officiella försök 2011-2015 område A-G. Rel.tal i jämförelse med mätare SW Birger = 100.


 
 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

Läs hela vårt OptiVall-koncept här!  

 

<< Tillbaka