Vall

lusern

 

Lusern är mycket torktålig på grund av sin djupa pålrot. Arten är mycket aggressiv men etablerar sig långsamt och avkastningen är störst i vall 2. Den är mycket tidig i utvecklingen och får snabbt försämrad smaklighet om den skördas sent. Lusern kräver ett pH över 6,0 och är mycket känslig för betestramp eftersom tillväxtpunkten ligger i stjälkbasen. Den har en stor andel stjälkar som ger stort fiberinnehåll med låg energihalt och högt proteininnehåll. Ympning av utsädet är ett krav på jordar där lusern inte har odlats tidigare.

 

       Sorter 

 

 

Radius

  • Medeltidig
  • God uthållighet
  • Mycket torktolerant
En medeltidig sort, med upprätt stjälk och riklig blomning. Radius har bra motståndskraft vid kalla köldperioder i samband med frösättning, vilket förhindrar drösning. Den utmärker sig också för sin resistens mot vissnesjuka. Hög torrsubstansskörd liksom bra skördestabilitet under vegetationstiden gör Radius till en toppsort, som rekommenderas både i renbestånd och i blandning med gräs.
       

Creno 

  • Hög torrsubstansskörd
  • Goda fibervärden
  • Hög råproteinhalt
Creno är välägnad till slåttervall och ger en hög torrsubstansskörd både i renbestånd och blandning. En viss inblandning av gräs har dock oftast fördelen av en högre totalavkastning samtidigt som ogräsinslaget minskar och leder till en något bättre smältbarhet av grönmassan. Creno har god uthållighet och är mycket torktolerant.

Plato

  • God avkastning
  • Hög uthållighet
  • Resistent mot vissnesjuka & klöverröta
   

 

LUSERN Näringsanalys 2015-2016

Sort Ts-
halt
%
Rå-
protein
g/kg ts
Smb.
rp.g/
kg ts
Smält-
barhet
VOS
Energi
MJ/
kg ts
NDF
g/
kg ts
iNDF
g/
kg ts


AAT


PVB
SW Nexus 25,2 177,8 135,8 81,3 10,5 340 124,9 71,8 53,5
Radius +0,1 +14,7 +13,6 +0,3 -0,1 -13 -1,9 -0,3 +14,9
Creno -1,0 +35,4 +33 +0,7 -0,1 -49 -8,2 -0,4 +35,2
Plato -0,4 -5 -5,1 +0,1 -0,1 -15 +0,9 -0,1 -4,8

Källa: Officiella försök kvalitet 2015-2016. Värden utförda i skörd 1. Mätare SW Nexus.
Avkastning lusern Ts-skörd 2010-2016 område A-G

Vallår Sort Totalt kg/ha Rel.tal Delskördar
        Skörd 1 Skörd 2 Skörd 3
Vall 1 SW Nexus 10 540 100 4 454 3 296 2 754
  Radius 10 874 103 101 104 106
  Creno 11 230 107 106 109 105
  Plato 9 631 91 88 95 93
             
Vall 2 SW Nexus 11 451 100 5 475 3 510 2 748
  Radius 11 490 100 96 100 105
  Creno 11 732 102 101 104 104
  Plato - - - - -
             
Vall 3 SW Nexus 11 306 100 5 032 3 491 2 725
  Radius 10 418 92 90 98 96
  Creno 10 967 97 94 102 99
  Plato - - - - -
             
Källa: Officiella försök 2010-2016 område A-G. Rel.tal i jämförelse med mätare SW Birger = 100.


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

Läs hela vårt OptiVall-koncept här!  

 

<< Tillbaka