åkerböna

Marcel

Åkerböna med toppskörd

- Med toppskörd
- God stjälkstyrka
- För södra och mellersta Sverige

En brokblommig åkerböna med toppskörd och god stjälkstyrka. Medeltidig mognad och låg tusenkornvikt. Anpassad för södra och mellersta Sverige.

Avkastning

Behandlat

D+E D-FSverige
2016
Alexia4540 (92)4490 (87)4840 (90)
Banquise4100 (84)4130 (80)4570 (85)
Gloria4110 (84)4400 (85)4670 (87)
Julia4210 (86)4510 (87)4810 (90)
Marcel4560 (93)4810 (93)5110 (95)
SW Fuego4910 (100)5190 (100)5370 (100)
SW Taifun4630 (94)4930 (95)4960 (92)
Tiffany4750 (97)4980 (96)5300 (99)
Vertigo5550 (113)5750 (111)5960 (111)
2015
Alexia5880 (87)5880 (87)5880 (90)
Banquise5700 (85)5700 (85)5490 (84)
Gloria4630 (69)4630 (69)4560 (70)
Julia5650 (84)5650 (84)5760 (88)
Marcel6310 (94)6310 (94)6030 (92)
SW Fuego6740 (100)6740 (100)6560 (100)
SW Taifun5690 (84)5690 (84)5310 (81)
Tiffany6990 (104)6990 (104)6940 (106)
Vertigo6180 (92)6180 (92)6000 (91)

Obehandlat

D+E D-FSverige
2016
Alexia4670 (97)4720 (95)4890 (97)
Banquise4340 (90)4420 (89)4630 (92)
Gloria4270 (89)4480 (90)4500 (90)
Julia4000 (83)4450 (89)4690 (93)
Marcel4380 (91)4640 (93)4840 (96)
SW Fuego4820 (100)4990 (100)5020 (100)
SW Taifun4600 (95)4760 (95)4700 (94)
Tiffany4480 (93)4740 (95)4930 (98)
Vertigo5390 (112)5460 (109)5550 (111)
2015
Alexia5400 (84)5400 (84)5350 (89)
Banquise5390 (84)5390 (84)4940 (82)
Gloria4160 (65)4160 (65)4020 (67)
Julia5350 (84)5350 (84)5370 (89)
Marcel5810 (91)5810 (91)5620 (93)
SW Fuego6400 (100)6400 (100)6030 (100)
SW Taifun5260 (82)5260 (82)4830 (80)
Tiffany6540 (102)6540 (102)6390 (106)
Vertigo6090 (95)6090 (95)5920 (98)
Källa: Officiella försök. www.slu.se/faltforsok, rel.tal jämfört med mätare. Mätare i fetstil.
 

Fröavkastning årsvis 2012-2016

Sort 2012 2013 2014 2015 2016
SW Fuego, kg/ha 7220 5900 4670 6740 5190
Tiffany - - - 104 96
Vertigo - 100 105 92 111
Alexia 97 87 100 87 87
Gloria 69 80 92 69 85
Marcel 90 91 100 94 93
Julia 93 85 89 84 87
Banquise - 89 95 85 80

Källa:
Officiella behandlade försök 2012-2016 behandlat, Rel.tal i jämförelse med mätaren SW Fuego = 100.


Odlingsegenskaper 2012-2016

2012-2016 SW Fuego Tiffany Vertigo Alexia Gloria Marcel Julia Banquise
Stjälkstyrka, % 94 +2 -1 -6 -6 +/-0 +/-0 -9
Höjd vid skörd, cm 112 +7 +3 -2 -12 +2 +9 -12
Strålängd, cm 116 +7 +3 +2 -3 +1 +12 -3
Mognad, dagar 146 +/-0 +/-0 -2 -2 -1 -1 +3
Protein, % av ts 29,6 +1,2 -0,1 +1,1 +2,6 +1,2 +2,0 -0,5
Tusenkornvikt, g 584 -51 +11 -110 -139 -69 -54 -32
Spill, kg/ha 41 - -17 -15 -29 -18 -15 -16

Chokladfläcksjuka
11 10 8 14 16 9 9 12

Källa:
Officiella försök 2012-2016, behandlat. Stjälkstyrka: 100 = fullt upprätt bestånd, 0 = helt nedliggande bestånd. Jämförelse med mätaren SW Fuego. Sjukdom: Officiella försök 2012-2016, obehandlat i jämförelse med mätaren SW Fuego.


 

 

 

 

 


   

EKO-avkastning 2015 och 2016

Obehandlat

A-B D+E D-FSverige
2016
Alexia Eko 3250 (70)3220 (75)
Banquise Eko 3710 (80)3450 (80)
Julia Eko 3490 (75)3310 (77)
SW Fuego Eko 4660 (100)4300 (100)
Tiffany Eko 3860 (83)3640 (85)
2015
Alexia Eko5270 (92)6050 (93)6050 (93)5660 (92)
Banquise Eko5430 (95)4540 (70)4540 (70)4990 (82)
Julia Eko5360 (93)6190 (95)6190 (95)5770 (94)
SW Fuego Eko5740 (100)6490 (100)6490 (100)6120 (100)
Tiffany Eko6160 (107)6450 (99)6450 (99)6300 (103)
Källa: Officiella försök. www.slu.se/faltforsk, rel.tal jämfört med mätare. Mätare i fetstil.

EKO-kärnavkastning 2012-2016, område A-B

 
Område A-B
 
Område D-F
Sort 2012 2013 2014 2015 2016
2012 2013 2014 2015 2016
 SW Fuego, kg/ha
 3980 4200
4240
5740
-
   5510 3360
4190
6490
4660
 Alexia  104  89  91  92  -    83  110  103  93  70
 Julia  92  89  91  93  -    85  102  79  95  75
 Banquise  -  107  81  95  -    -  116  65  70  80
 Tiffany  -  -  -  107  -    -  -  -  99  83
Källa: Officiella försök obehandlat 2012-2016. Rel.tal i jämförelse med mätaren SW Fuego = 100.

 

 

 

EKO-odlingsegenskaper 2012-2016

2012-2016 SW Fuego
Alexia Julia Banquise Tiffany
 Stjälkstyrka, %
94 -4 +/-0 -4 -1
 Höjd vid skörd, cm
105 -3 +6 -5 -
 Stjälklängd, cm
108 +3 +8 -5 +8
 Mognad, dagar 147 -1 +3 +5 +3
 Protein, % av ts 29,2 +0,9 +1,8 -1,9 +0,8
Tusenkornvikt, g  570  -100  -38  -37  -32
Spill, kg/ha  17  -6  -7  -6  -3

Källa:
Officiella försök Eko 2012-2016. Stråstyrka: 100 = fullt upprätt bestånd, 0 = helt nedliggande bestånd. Rel.tal jämfört med SW Fuego.
         

Aktuellt om bönor

Att brokblommiga åkerbönor innehåller tanniner och är olämpliga för enkelmagade djur har länge varit en sanning. Men resultaten efter ett utfodringsförsök till smågris i Danmark visar att denna sanning verkar vara påväg att bli motbevisad. I försöket utfodrades 25% brokblommig åkerböna till smågrisar i viktintervallet 9-30 kg med fullgoda resultat.

Detta resultat har gjort att man i Sverige under 2016 genomfört samma typ av försök för att se om man får samma goda resultat. (Utförs av Maria Neil på SLU och vi väntar med spänning på det svenska resultatet).

Vi har också sett en kraftig ökning av åkerbönor i Sverige från 30 000 ha år 2013 till dryga 50 000 ha år 2015 och år 2016 i och med kravet på ekologisk fokusareal.

Intresset för svenskodlade bönor till humankonsumtion har de senaste åren ökat markant. I handeln ser man nya livsmedel baserade på eller innehållande olika typer av bönor. Det finns många möjligheter på denna marknad i och med den gröna trendvågen som livsmedelsbranschen spår  kommer hålla i sig.

Under odlingssäsongen 2016 gör JTI i samarbete med Sötåsens Naturbruksgymnasium, Västergötland och Toppfrys AB också några försök där man tröskar gröna, dvs omogna, åkerbönor.

Syftet är att undersöka lämpliga sorter och skördetider för olika åkerbönor och prova hur man kan tröska bönorna gröna, ungefär på samma sätt som konservärter. Stiftelsen Lantbruksforskning och SLO-fonden vid KSLA är tillsammans med EU-projeket EUROLEGUME finansiärer av forskningen som utförs under 2016. Det man hoppas få svar på är vilka sorter som lämpar sig bäst samt vid vilken tidpunkt tröskningen skall genomföras för bästa resultat.

I försöket har Scandinavian Seed med sorterna Gloria och Julia. Slutprodukten är ämnad för humankonsumtion och skörden kommer skördas av Toppfrys AB ärttröskor. Det slutgiltiga resultat av försöket redovisas under hösten 2016.

Vill du veta mer om försöket kontakta Fredrik Fogelberg, vid JTI i Uppsala,
fredrik.fogelberg@jti.se eller tel. 010-516 69 08


Odlingstips

JORDART - Bäst är kalkrik lerjord med god vattenhållande förmåga, vilket är viktigt
vid blomningen. Såbädden ska vara relativt fin och inte kokig. Helst lucker för att ge
rötterna bästa förutsättningar att tränga ner.

FÖRFRUKT - Har små anspråk på förfrukt men potatis och spannmål är bra. Själv
har den ett högt förfruktsvärde. Ett odlingsuppehåll på minst sju år krävs mellan
åkerbönsgrödor.

SÅDD - Så så tidigt som möjligt i mars-april. Lämplig utsädesmängd är 40-60 grobara
kärnor/m2 och 12 cm radavstånd. Ca 4-8 cm sådjup. Ingen ympning med bakterier krävs.

GÖDSLING - Åkerbönor behöver ingen N-gödsling pga sin N-fixerande förmåga.

OGRÄS och SJUKDOMAR - Relativt tidig och djup sådd möjliggör en lättharvning före
groning och efterföljande radhackning, vilket ger en bra och skonsam ogräsbekämpning.
Vid ca 25 cm planthöjd sluter sig åkerbönorna och konkurrerar därefter väl med ogräset. Chokladfläcksjukan bekämpas bäst genom bra växtföljd och glesa bestånd.

SKÖRD och LAGRING   
Skörden inträder normalt när baljorna är svarta och uttorkade och fröet är så hårt att
man inte kan rista med nageln på det.

Åkerbönor lagras säkrast under 13% vattenhalt för att undvika mögelsvamp. Denna
vattenhalt ska uppnås så snart som möjligt och torktemperaturen får inte överskrida
40 grader.

 

Läs mer om våra sorter i Utsädesguide 2017!

<< Tillbaka