Vall

engelskt rajgräs

 

 
Engelskt rajgräs är bladgräset med mycket hög energihalt det bästa fodervärdet av alla gräsarter. Arten är något tuvbildande och används i betes- och ensilagevallar. Växten etablerar sig snabbt och aggresivt. Inom arten finns många sorter med skiftande egenskaper, såsom växtsätt, tidighet, återväxtförmåga, resistens och kromosomtal. Engelskt rajgräs ställer inga stora krav på jordart, men alltför torra sandjordar och rena mulljordar bör undvikas. Rajgräsets återväxt är snabb och det bör skördas och/eller betas 3-4 gånger per säsong. Eng. rajgräs är en odlingssäker frögröda med hög avkastningspotential, som normalt skördas till frö under ett år, men odlingar fria från kvickrot kan lämna acceptabel fröskörd även under andra året. I officiella resultat redovisas grödorna eng.rajgräs och rajsvingel tillsammans i tabellen benämnd eng.rajgräs.

 

 

       Sorter 

 

 

 

Kentaur (4n)

 • Medelsen
 • God vinterhärdighet & Goda kvalitetsvärden
 • Överlägsen avkastning
   
En medelsen sort som utmärkt sig i de svenska sortföröken för sin goda vinterhärdighet och med en överlägsen avkastningspotential.
 

Herbal (4n)

 • Sen sort
 • God vinterhärdighet
 • God återväxtförmåga

   
Sen vinterhärdig sort med mycket god återväxtförmåga.
 

Calibra (4n)

 • Medelsen & Vinterhärdig
 • Mycket hög torrsubstansskörd & återväxt
 • God smältbarhet & Högt sockerinnehåll
Medelsen sort för slåtter och bete med mycket hög torrsubstansskörd och återväxt. Analyser har visat att Calibra har ett förhållandevis högt innehåll av socker. Det ger bra smältbarhet och stort foderintag vid bete. Sorten är vinterhärdig och har god tolerans mot snömögel och kronrost.

 

Indikus (2n)

 • Medelsen & God marktäckning
 • Hög avkastning speciellt 2:a vallåret
 • Hög vinterhärdighet & Tolerans mot barfrost
Nytt medelsent eng.rajgräs med god marktäckning, passande i betesblandningar. Hög avkastning speciellt under 2:a vallåret. God uthållighet, hög vinterhärdighet i kombination med goda kvalitetsvärden.
 

 

Matilde (4n)

 • Medelsen
 • Hög uthållighet
 • God vinterhärdighet

   
   


 

 
 

Näringsanalys eng.rajgräs 2015-2016

Sort Ts-
halt
%
Rå-
protein
g/kg ts
Smb.
rp.g/
kg ts
Smält-
barhet
VOS
Energi
MJ/
kg ts
NDF
g/
kg ts
iNDF
g/
kg ts


AAT
SW Birger (4n) m-sen 19,5 103,2 65,6 85,2 10,8 470 72,1 75,2
Kentaur (4n) m-sen -0,8 +0,7 +0,6 +0,5 +0,1 -11 -3,1 +0,5
Indicus 1 (2n) m-sen -0,3 -1 -0,9 +0,3 +0,1 +2 -1,3 +0,4

Källa: Officiella försök kvalitet 2015-2016.
Värden tagna första skörd. Mätare SW Birger.

 

Avkastning rörsvingel Ts-skörd 2007-2016 område A-G

Vallår Sort Mognad Totalt
kg/ha
Rel.tal Delskördar
          Skörd 1 Skörd 2 Skörd 3
Vall 1 SW Birger (4n) m-sen 14 550 100 7 096 3 662 3 753
  Kentaur (4n) m-sen 15 275 105 98 115 108
  Herbal (4n) sen 14 034 96 85 106 108
  Matilde (4n) m-sen 14 360 99 97 101 99
  Indicus 1 (2n) m-sen 13 259 91 87 93 99
               
Vall 2 SW Birger (4n) m-sen 11 656 100 5 944 2 935 2 849
  Kentaur (4n) m-sen 12 170 104 97 121 104
  Herbal (4n) sen 10 960 94 74 120 108
  Matilde (4n) m-sen 11 586 99 94 106 103
  Indicus 1 (2n) m-sen 11 671 100 93 107 190
               
Källa: Officiella försök 2007-2016 område A-G.
Rel.tal i jämförelse med mätare SW Birger = 100.

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odlingsegenskaper

Sort Bestånd vår,
vall 1 % 1-100
Bestånd vår,
vall 2 % 1-100
Beg.axgång,
dagar fr. 1/5
SW Birger (4n) 95 93 30
Kentaur (4n) 93 92 31
Herbal (4n) 96 89 36
Matilde (4n) 94 94 30
Calibra (4n) 93 102 30
Indicus 1 (2n) 93 88 31

Källa: Beståndsutveckling eng.rajgräs, officiella försök 2007-2016. Område A-G. Bestånd 1-100.
100 = fullt bestånd rel.tal jämfört med mätare SW Birger.
 

Artbeskrivning

  ENG.RAJGRÄS
Etableringshastighet Mycket snabb
Rotsystem Medel
Konkurrensförmåga i bestånd Aggresiv
Återväxtförmåga Mycket god
Torkresistens Medel god
Sjukdomsresistens Svag
Härdighet Begränsad
Slitstyrka Mycket god
 

 

Läs hela vårt OptiVall-koncept här!  

<< Tillbaka