Vallbaljväxt

Rödklöver

 

Anses främst vara en ensilageväxt eller torrhöväxt. Finns i diploida (2n) och kromosomfördubblade, tetraploida (4n) sorter. Med de tetraploida (4n) får man oftast en högre ts-skörd. I vallblandningar samodlas dessa båda oftast för att få god avkastning och hög odlingssäkerhet.

Fröet hos de tetraploida sorterna (4n) väger oftast lite mer men ger en något lägre fröskörd vid fröodling. Detta beror på att pollinerande insekter har svårt att nå in i de extra långa kronrören som de tetraploida sorterna har.

Rödklöver är känslig för nedtrampning och trivs på väldränerade leriga jordar med gott kalktillstånd. Sådd på mycket lätta jordar avrådes från pga att den är relativt fuktkrävande och samtidigt känslig för vattenmättnad. Fröskörd tas i regel under första vallåret. Vid skörd under andra fröåret får man räkna med en fröreduktion på 20-50%. Fröutbytet varierar starkt mellan åren. Rödklöver passar bäst i ett 2-skördesystem.

Man skiljer på tidiga, medelsena och sena sorter. Tidiga sorter passar bäst i Götaland och sena sorter i norra Svealand och Norrland.

 

       Sorter

 

 

llte (4n)

Rödklöver för Norrland. Utmärker sig för särskilt god återväxtförmåga. Hög avkastning och god vinterhärdighet.

         
Taifun (4n) 
Tetraploid, tidig med hög totalskörd. Har en extremt hög andraskörd båda vallåren och en stark återväxt även efter en besvärlig vår. I officiella Svenska försök sedan 2010.
         
Ostro (4n)
Tidig tetraploid rödklöver med hög totalskörd. Extremt hög andraskörd båda vallåren samt stark återväxt.
Rajah (2n)

Medelsen allroundsort med god återväxtförmåga jämfört med flera andra medelsena diploida sorter. Passar därför också bra i ett treskördesystem. Rajah har god resistens mot klöverröta och nematoder.

 
Rozeta (2n)

En tidig diploid sort med hög total torrsubstansskörd och god återväxtförmåga. Särskilt hög andra skörd både första och andra vallåret.

   

 

Avkastning rödklöver 2011-2015 område A-G

 
    Totalt   Område A-G
Vallår Sort kg/ha Rel.tal Skörd 1 Skörd 2 Skörd 3
Vall 1 SW Vicky (4n)  12 225  100  5 054  2 547  4 569
  SW Ares (2n)  11 176  91  94  90  90
  Rozeta (2n)  12 480  102  96  126  96
  Taifun (4n)  12 967  106  101  134  96
  Ostro (4n)  13 255  108  101  144  96
             
Vall 2 SW Vicky (4n)  10 967  100  4 811  2 277  3 882
  SW Ares (2n)  9 955  91  94  93  86
  Rozeta (2n)  10 457  95  86  120  93
  Taifun (4n)  11 406  104  92  133  102
  Ostro (4n)  11 617  106  96 135  101
             
Källa: Officiella försök 2011-2015 . Rel.tal jämfört med mätare i
fetstil SW Vicky=100.
 
   

Avkastning rödklöver 2011-2015 område Norrland

Vallår Sort Total
kg/ha
Rel.
tal
Område A-G
        Skörd 1 Skörd 2
Vall 1 SW Torun 7 786 100 3 843 3 943
  SW Yngve 7 115 91 95 90
  Ilte 7 908 102 97 107
           
Vall 2 SW Torun 7 939 100 4 183 3 597
  SW Yngve 7 463 94 91 97
  Ilte 7 865 99 94 104
           
Vall 3 SW Torun 6 382 100 3 010 3 278
  SW Yngve 6 202 97 101 94
  Ilte 6 307 100 88 110
 Källa: Officiella försök 2011-2015. Område H-I. Totalskörd samt baljväxtskörd i kg/ha. Rel.tal jämfört med mätare i fetstil SW Torun = 100.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Näringsanalys

Sort Ts-
halt
Rå-
protein
g/kg ts
Smb.
rp.g/
kg ts
Smält-
barhet
VOS
Energi
MJ/
kg ts
NDF
g/
kg ts
iNDF
g/
kg ts
AAT PBV
SW Vicky  12,9 191,8  148,8  82,3 10,1 283,7 318,2  71,4 67,9
SW Ares  +0,2  +0,9  +0,9  +0,8  +0,1  -0,7 -14,4  +0,2  +0,4
Taifun  +0,1  -1,7  -1,6  -0,1  +/-0  -16,6  +23  -0,1  -1,6
Rozeta  +2,1  -2,6  -2,5  +0,8  +0,2  -30,6  +23,7  +0,6  -3,7
Ostro  +1,3  -10,0  -9,4  -1,0  -0,1  +5,4  +20  -0,5  -9,1
Källa: Officiella försök Rödklöver kvalitet 2015. Värdena är tagna vid första skörd. Mätare SW Vicky.
 

Odlingsegenskaper 2006-2015

 
  Bestånd vår Bestånd vår Beg. axgång
Sort Vall 1 % 1-100 Vall 2 % 1-100 Dagar fr 1/5
       
Vallår 1      
SW Vicky (4n)  91 84 41
SW Ares (2n) 89 81 40
Rozeta (2n) 91  87 35
Taifun (4n) 93  88  35
Ostro (4n) 94  86  35

 Källa: Officiella försök 2006-2015. Bestånd 1-100 = fullt bestånd rel.tal jämfört med mätare i fetstil SW Vicky=100.     

Artbeskrivning

  Rödklöver
Etableringshastighet Snabb
Rotsystem Djup
Konkurrensförmåga i bestånd Stor
Begynnande blommning Sen
Återväxtförmåga Långsam
Torktålighet Bra
Svampangrepp Känslig

 

 

 

Läs hela vårt OptiVall-koncept här!

 

<< Tillbaka