Vallbaljväxt

Rödklöver

 

Vår mest odlade vallbaljväxt. Den djupgående pålroten ger en hög torktålighet men ökar samtidigt känsligheten för nedtrampning. Finns i kromosomfördubblade tetraploida (4n) sorter som har högre ts-skörd än diploida (2-n) sorter, dessa är dock något svårare att producera frö av.

Rödklöver delas in i tidiga, medelsena och sena sorter. Tidiga sorter har tidig blomning, bäst återväxtförmåga men något sämre uthållighet. Sena sorter har en senare blomning, större första skörd, sämre återväxtförmåga men bättre uthållighet. De sena sorternas växtsätt tillsammans med sin höga härdighet gör dem lämpliga för norra Svealand och Norrland. De tidiga sorterna är mer lämpade för Götaland.

Rödklöver ökar vallens proteininnehåll och passar i 2-3-skördesystem.

Uttrycket "klövertrötthet" hörs allt oftare när lantbrukare har svårt att behålla mängden rödklöver i vallen. Rotröta den främsta anledning men det kan även finnas andra orsaker att rödklövern försvinner. Rotröta motverkas genom att avslagning inte sker för sent på hösten så att plantan har tillräckligt med reservkolhydrater till vintern samt en sund växtföljd.

Rödklöver är känslig för nedtrampning och trivs på väldränerade leriga jordar med gott kalktillstånd. Sådd på mycket lätta jordar avrådes från pga att den är relativt fuktkrävande och samtidigt känslig för vattenmättnad. Fröskörd tas i regel under första vallåret. Vid skörd under andra fröåret får man räkna med en fröreduktion på 20-50%. Fröutbytet varierar starkt mellan åren. Rödklöver passar bäst i ett 2-skördesystem.

Man skiljer på tidiga, medelsena och sena sorter. Tidiga sorter passar bäst i Götaland och sena sorter i norra Svealand och Norrland.

 

       Sorter

 

 

llte (4n)
 • Tetraploid
 • För Norrland
 • God återväxt, hög avkastning och god vinterhärdighet

Rödklöver för Norrland. Utmärker sig för särskilt god återväxtförmåga. Hög avkastning och god vinterhärdighet.

         
Taifun (4n) 
 • Tidig tetraploid
 • Hög totalskörd och god återväxt
 • God näringsprofil
Tetraploid, tidig med hög totalskörd. Har en extremt hög andraskörd båda vallåren och en stark återväxt även efter en besvärlig vår. I officiella Svenska försök sedan 2010.
         
Ostro (4n)
 • Tidig tetraploid
 • Hög totalskörd och god återväxt
 • 2:a skörden är speciellt utmärkande
Tidig tetraploid rödklöver med hög totalskörd. Extremt hög andraskörd båda vallåren samt stark återväxt.
Rajah (2n)
 • Diploid
 • Medelsen allroundsort med god återväxtförmåga
 • God resistens mot klöverröta och nematoder

Medelsen allroundsort med god återväxtförmåga jämfört med flera andra medelsena diploida sorter. Passar därför också bra i ett treskördesystem. Rajah har god resistens mot klöverröta och nematoder.

 
Rozeta (2n)
 • Tidig diploid
 • Speciellt goda fibervärden
 • Hög avkastning och återväxt

En tidig diploid sort med hög total torrsubstansskörd och god återväxtförmåga. Särskilt hög andra skörd både första och andra vallåret.

   

 

Avkastning rödklöver 2007-2016 område A-G

 
    Totalt   Område A-G
Vallår Sort kg/ha Rel.tal Skörd 1 Skörd 2 Skörd 3
Vall 1 SW Vicky (4n) 12 690 100 5256 3192 4526
  SW Ares (2n) 11 811 93 95 91 92
  Rozeta (2n) 13 133 103 98 121 98
  Taifun (4n) 13 414 106 102 123 98
  Ostro (4n) 13 613 107 101 131 98
  Ilte (4n) 12 186 96 93 108 91
             
Vall 2 SW Vicky (4n) 11 740 100 5114 3196 3891
  SW Ares (2n) 10 953 93 97 94 88
  Rozeta (2n) 11 490 98 89 115 96
  Taifun (4n) 12 240 104 95 121 103
  Ostro (4n) 12 543 107 99 124 103
  Ilte (4n) - - - - -
             
Källa: Officiella försök 2007-2016 . Rel.tal jämfört med mätare i
fetstil SW Vicky=100.
 
   


 

Avkastning rödklöver 2012-2016 område Norrland

Vallår Sort Total
kg/ha
Rel.
tal
Område A-G
        Skörd 1 Skörd 2 Skörd3
Vall 1 SW Yngve (2n) 6 957 100 3 523 3 065 1 988
  Ilte (4n) 7 649 110 100 120 112
             
Vall 2 SW Yngve (2n) 6 690 100 3 369 2 981 1 360
  Ilte (4n) 7 192 108 104 110 115
             
Vall 3 SW Yngve (2n) 5 944 100 2 822 3 015 -
  Ilte (4n) 5 955 100 87 111 -
             
 Källa: Officiella försök 2012-2016. Område H-I. Totalskörd samt baljväxtskörd i kg/ha. Rel.tal jämfört med mätare i fetstil SW Torun = 100.
 

 

 

 

 

 

 

 


 

Näringsanalys

Sort
Ts-
halt
Rå-
protein
g/kg ts
Smb.
rp.g/
kg ts
Smält-
barhet
VOS
Energi
MJ/
kg ts
NDF
g/
kg ts
iNDF
g/
kg ts
AATPBV
SW Vicky (4n) 14,6 194,9 157 82,1 10,4 245 114,9 77,1 67,4
SW Ares (2n) +0,7 +2,9 +3,1 +0,4 +/-0 -3 -5,6 +/-0 +3,1
Taifun (4n) +1,0 +0,1 -0,4 -0,1 +/-0 -5 -0,3 -0,3 +/-0
Rozeta (2n) +2,5 -4,2 -3,8 -0,1 +/-0 -10 -0,5 +0,1 -4,1
Ostro (4n) +2,0 -9,5 -8,7 -1,2 -0,1 +6 +11,5 -0,3 -8,3
Källa: Officiella försök Rödklöver kvalitet 2015-2016. Värdena är tagna vid första skörd. Mätare SW Vicky.
 

Odlingsegenskaper 2007-2016

 
  Bestånd vår Bestånd vår Beg. axgång
Sort Vall 1 % 1-100 Vall 2 % 1-100 Dagar fr 1/5
       
Vallår 1      
SW Vicky (4n)  92 87 40
SW Ares (2n) 90 81 40
Rozeta (2n) 92  86 35
Taifun (4n) 93  88  35
Ostro (4n) 95  88  35
Ilte (4n) 93 - 33

 Källa: Officiella försök 2007-2016. Bestånd 1-100 = fullt bestånd rel.tal jämfört med mätare i fetstil SW Vicky=100.  
(4n) = tetraploid (2n) = diploid.   

Artbeskrivning

  Rödklöver
Etableringshastighet Snabb
Rotsystem Djup
Konkurrensförmåga i bestånd Stor
Begynnande blommning Sen
Återväxtförmåga Långsam
Torktålighet Bra
Svampangrepp Känslig

 

 

 

Läs hela vårt OptiVall-koncept här!

 

<< Tillbaka