ärter

rocket

Småfröig gul ärt

- Småfröig gul foderärt
- Tidig mognad
- Stjälkstyv med hög höjd vid skörd


Avkastning

Obehandlat

ABD-FFSkåneSverige
2015
Eso6290 (100)6810 (106)6400 (113)6290 (114)6180 (98)6460 (108)
Onyx6180 (98)6870 (107)6350 (112)6290 (114)6120 (97)6420 (107)
SW Clara6280 (100)6440 (100)5670 (100)5540 (100)6330 (100)6000 (100)
2014
Eso5130 (127)5580 (140)5290 (121) 5010 (134)5340 (129)
Onyx4820 (119)5450 (136)5140 (118) 4980 (133)5150 (124)
SW Clara4040 (100)4000 (100)4360 (100) 3750 (100)4140 (100)
Källa: Officiella försök. www.slu.se/faltforsok, rel.tal jämfört med mätare. Mätare i fetstil.


Odlingsegenskaper

2011-2015 SW Clara SW Ingrid Onyx Rocket Eso
Tusenkornvikt, g 259 +39 +17 -21 -2
Protein, % av ts 22,5 -0,1
-0,4 -1,8 -0,6
Mognad, dagar 116 -1 -1 -1 +/-0
Höjd, cm 50 +10 -5 -9 -8
Stråstyrka, % 48 +7 -6 -9 -8

Källa:
Officiella försök 2011-2015, obehandlat.
Jämfört med mätaren SW Clara = 100.Läs mer om våra sorter i Utsädesguide 2017!

<< Tillbaka